ΔΟΥΚΑΣ: Προϊόντα Πλαγιοκάλυψης – Οροφής

Πλήρης σειρά προϊόντων της Δούκας ΑΒΕΕ, για την κάλυψη των πλευρικών όψεων και της οροφής των κτιρίων και οικιών.


Ειδικά σχεδιασμένα Αρχιτεκτονικά Πάνελ με πολλά πλεονεκτήματα ανάλογα την εφαρμογή.

Για την πλαγιοκάλυψη χρησιμοποιούνται σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία για την κάλυψη των πλευρικών όψεων των κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Ειδικά σχεδιασμένα για τοποθέτηση σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη ειδικά σε μεγάλα κτίρια.
  • Για κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων και ψευδοροφών
  • Με κρυφή ή εμφανή στήριξη

Για την κάλυψη της οροφής προτείνονται οι παρακάτω επιλογές:

  • Πάνελ, για την επικάλυψη κυρίως των στεγών των κτιρίων . Έχουν πλήθος εφαρμογών κυρίαρχα για κτίρια . Διατίθεται και εύκαμπτο που μπορεί να τοποθετηθεί σε καμπύλες οροφές. Τα διαθέσιμα μήκη είναι από 2.00 έως 15,5 μέτρα. Προσφέρουν, υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και υγρομόνωσης.
  • Ιδανική επιλογή για μονωμένη μεταλλική σκεπή με τη μορφή κεραμιδιού.
  • Προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του Ρωμαϊκού κεραμιδιού της κεραμοποιίας χωρίς τα μειονεκτήματά του. Είναι το μοναδικό το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε δίριχτες και πολύριχτες στέγες , με ελάχιστή κλίση 13%.

Έχεις συνεργάτη !

Απάντηση