Αλουμίνιο

Ειδήσεις Αλουμινίου – Νέα Αλουμινίου

Πάγκαλος: Κέντρο επεξεργασίας Comet T6 I

Κέντρο επεξεργασίας CNC 4 ελεγχόμενων αξόνων, σχεδιασμένο για επεξεργασίες σε βέργες και κομμάτια αλουμινίου, PVC, ελαφρά κράματα και γενικότερα ατσάλι.