Αύξηση τρίμηνου δείκτη τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών

Έργων-Κατασκευής

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων τριμήνων του έτους 2017 με το 2016.


Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρέμεινε αμετάβλητος έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2017.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2017 – Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2017 με το 2016.

Ειδικότερα η ετήσια αύξηση κατά 0,2%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,5%, καθώς και στην μείωση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,1%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2017.

Ειδικότερα η τριμηνιαία αύξηση κατά 0,1%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,3% ενώ ο Δείκτης Τιμών Υλικών παρέμεινε αμετάβλητος.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2017 – Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Πηγή: b2green.gr

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση