2017 Δόμηση Ειδήσεις

Αρχίζει η συγχώνευση Χαλκόρ και Ελβάλ

Συγχώνευση Χαλκόρ και Ελβάλ
Print Friendly, PDF & Email

Η συγχώνευση Χαλκόρ και Ελβάλ αποσκοπεί σε ένα ελκυστικότερο σχήμα με ευχερέστερη πρόσβαση στις χρηματαγορές.

Στη δημιουργία μιας έντονα εξαγωγικής, βιομηχανικής και οικονομικής οντότητας στον τομέα της επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων, εισηγμένης στο Χ.Α., στοχεύουν οι διοικήσεις των εταιρειών Ελβάλ και Χαλκόρ ΧΑΚΟΡ+2,19% μετά την απόφαση για την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. Ελβάλ από την εισηγμένη στο Χ.Α. Χαλκόρ.

Όπως τονίζεται, το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος και η ευρύτερη επιχειρηματική εμβέλεια που θα αποκτήσει η εταιρεία θα καταστήσουν ευχερέστερη την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα το νέο σχήμα θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν.

Σύμφωνα με κύκλους των δύο εταιρειών, στις άμεσες επιδιώξεις είναι η επίτευξη συνεργείων των εμπορικών τμημάτων των εταιρειών, η εμπορική χρηματοδότηση και καλύτερη υποστήριξη των πελατών των δύο εταιρειών, καθώς και η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η παραγωγική δραστηριότητα των εταιρειών με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε τομείς όπως η συντήρηση, τα αποθέματα πρώτων υλών κ.λ.π. και θα διατηρηθούν τα brand names που διαθέτουν στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό οι διοικήσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών ανέθεσαν στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών να προβεί στην αποτίμησή τους και στη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, καθώς και στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία Abacus Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία να προβεί στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών και να συντάξει επίσης έκθεση.

Από την πλευρά της Χαλκόρ εκτιμάται ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Πηγή: naftemporiki.gr

Απάντηση