Άρχισε η εφαρμογή του ευρωπαϊκού έργου VIOLET

ευρωπαϊκό έργο VIOLET

Το ευρωπαϊκό έργο VIOLET, έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών κτιρίων, με ταυτόχρονες δράσεις για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής τους ταυτότητας.[su_spacer size=”10″]

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το έργο VIOLET, προωθεί την πολυτομεακή συνεργασία μεταξύ των τοπικών παραγόντων για το σχεδιασμό νέων στρατηγικών, νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και προτύπων, με την ενσωμάτωση των πτυχών της ενέργειας και της πολιτιστικής κληρονομιά και θέτει ως βάση την ανάλυση των απαιτήσεων των παραδοσιακών κτιρίων σ’ όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές και μέσω της αναγνώρισης και της μελέτης παραδειγμάτων «Καλής Πρακτικής», στοχεύει στη δημιουργία Σχεδίων Δράσης για τη βελτίωση των εθνικών/τοπικών πολιτικών.

“Απώτερος σκοπός του VIOLET στην Κύπρο, είναι η κινητοποίηση επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση παραδοσιακών δημόσιων κτιρίων και η εξασφάλιση κονδυλίων για το σκοπό αυτό, μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων” αναφέρει η ανακοίνωση και συμπληρώνει ότι στις 11 και 12 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην Tulcea της Ρουμανίας η εναρκτήρια συνάντηση του  ευρωπαϊκού έργου.

Προστίθεται ακόμα ότι, οι δραστηριότητες του έργου επωφελούνται ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω του διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας, “Interreg Europe”.

Το έργο, διάρκειας 5 χρόνων, έχει επικεφαλής εταίρο τον Οργανισμό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ρουμανίας (SE RDA) και αποτελείται από μία ομάδα άλλων πέντε Ευρωπαίων εταίρων, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Γερμανία), το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (Κύπρος), τη Δημόσια Εταιρεία Κοινωνικής Στέγασης και Ανακαίνισης στην Ανδαλουσία, το Περιφερειακό Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Στέγασης (Ισπανία) και το Δήμο του Middelburg (Ολλανδία) με το Τοπικό Ενεργειακό Γραφείο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Γαλλία).

Στα πλαίσια της εφαρμογής του έργου θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια και συναντήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων κατά τη διάρκεια των οποίων, θα αναλύεται η πρόοδος του έργου και θα παρουσιάζονται χρήσιμα εργαλεία για την προώθηση και την ανάπτυξη πολιτικών για ορθή αποκατάσταση των παραδοσιακών κτιρίων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: energy.reporter.com.cy

Απάντηση