ΑΠΕ: μικρή αύξηση στα φωτοβολταϊκά στέγης του διασυνδεδεμένου

φωτοβολταϊκή στέγη

Αμετάβλητη έμεινε η συνολικής ισχύς των ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα το μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΛΑΓΗΕ.Ειδικότερα, τα αιολικά διατήρησαν σταθερή την ισχύς τους στα 1.856,62 MW, τα μικρά υδροηλεκτρικά στα 223,13 MW, οι μονάδες βιομάζας-βιοαερίου στα 52,23 MW και οι ΣΗΘΥΑ στα 100,07 MW. Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά του διασυνδεδεμένου, η ισχύς τους παρέμεινε σταθερή τόσο τον Απρίλιο, όσο και τον Φεβρουάριο στα 2.093,12 MW και αντίστοιχα η συμβολαιοποιημένη στα 3.080 MW. Εξαίρεση αποτελούν τα φ/β στέγης του διασυνδεδεμένου, η ισχύς των οποίων αυξήθηκε ανεπαίσθητα στα 351,12 MW τον Απρίλιο, έναντι 351,05 MW ένα μήνα νωρίτερα. Αντιθέτως, καμία μεταβολή δεν υπήρξε σε εκείνα του μη διασυνδεδεμένου (ΜΔΝ), η ισχύς των οποίων παρέμεινε στα 23,48 MW.

Απάντηση