ΑΠΕ: Γνωμοδότηση της ΡΑΕ αυξάνει τη δημοπρατούμενη ισχύ

ΑΠΕ-αύξηση ισχύος

Τη δυνατότητα αύξησης της συνολικής ισχύος που διατίθεται μέσω των διαγωνισμών ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με τη μεταφορά MW που προγραμματίζονται προς δημοπράτηση το επόμενο έτος αποφάσισε η ΡΑΕ.

Συγκεκριμένα, η σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ αναφέρει ότι «η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να διαθέτει προς δημοπράτηση έως το 1/3 της δημοπρατούμενης ισχύος του επόμενου έτους κατά το έτος διενέργειας της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας».

Ως εκ τούτου, στον επόμενο διαγωνισμό για αιολικά και φωτοβολταϊκά που θα διενεργηθεί εντός του τρέχοντος έτους για τις ποσότητες που δεν διατέθηκαν κατά το διαγωνισμό του περασμένου Ιουλίου, θα υπάρχει η δυνατότητα να εκχωρηθούν περισσότερα από 194 MW φωτοβολταϊκών και 129 MW για έργα αιολικών σταθμών.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τα έτη 2018, 2019 και 2020.

Πηγή: insider.gr

Απάντηση