Άνοδος 1,1% των τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το Μάιο

δείκτης τιμών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017 παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2017 με το 2016.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε μείωση 0,1%. Κατά τη σύγκριση των αντιστοίχων μηνών του έτους 2017, δεν σημειώθηκε μεταβολή.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2017 – Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2016 – Μαΐου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,7% έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση