Ανανεώθηκε από τον ΣΕΦ ο πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

ΦΕΚ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ΦΕΚ νέου περιβαλλοντικού νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ανανέωσε τον πρακτικό οδηγό για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά.


Σε συνέχεια των αλλαγών που προέκυψαν με το Ν.4602/2019, την ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190 (ΦΕΚ 1045Β/26.3.2020) και την ΠΝΠ 30.3.2020 (ΦΕΚ 75Α/30.3.2020), ο επικαιροποιημένος οδηγός συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις αλλαγές που εισήγαγε ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7.5.2020), καθορίζοντας τις νέες τιμές αναφοράς (τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας) και για τα έργα που δεν συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, το 2020 και μέχρι και 30/4/2021, οι τιμές αναφοράς για την κατηγορία αυτή έργων θα συναρτώνται από τα αποτελέσματα των προηγούμενων ανταγωνιστικών διαδικασιών, ενώ από 1/5/2021 οι τιμές αυτές θα είναι ρυθμιζόμενες και σταθερές.

Επιπλέον, καταγράφονται οι αλλαγές που φέρει το άρθρο 11 του Ν.4685/2020, βάσει του οποίου καταργήθηκε η Άδεια Παραγωγής και αντικαταστάθηκε με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Επίσης, αναλύονται όλες οι αλλαγές στην αδειοδότηση βάσει του τελευταίου Ν/Σ καθώς και τα απαιτούμενα τέλη ανά αδειοδοτική φάση και ονομαστική ισχύ εγκατάστασης.

Μπορείτε να δείτε τον ανανεωμένο οδηγό εδώ

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση