Aluminco: Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)

Aluminco Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Aluminco, με κυρίαρχο άξονα αυτόν της ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διεργασιών και προϊόντων της, με ευαισθησία και υπευθυνότητα.


Σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration – EPD) στην οποία προχώρησε η Aluminco.

Πρόκειται για ένα σύστημα Οικολογικής Σήμανσης, με τη μορφή επαληθεύσιμου εγγράφου, που γνωστοποιεί με διαφάνεια την περιβαλλοντική επίπτωση των προϊόντων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους.

Το EPD, σε συνδυασμό με την Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment – LCA) που το πλαισιώνει, μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθιστώντας δυνατή τη σύγκριση των διαφορετικών υλικών και προϊόντων προκειμένου να επιλεγεί η πιο βιώσιμη λύση.

Το EPD της Aluminco αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14025 και ΕΝ 15804 και στηρίχθηκε στη Μελέτης Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) κατά τα πρότυπα ISO 14040 και ISO 14044, για τέσσερα διαφορετικά προϊόντα που αποτελούν των κύριο όγκο παραγωγής και πωλήσεων:

  • Ψυχρό άβαφο προφίλ αλουμινίου
  • Θερμοδιακοπτόμενο άβαφο προφίλ αλουμινίου
  • Ψυχρό βαμμένο προφίλ αλουμινίου
  • Θερμοδιακοπτόμενο βαμμένο προφίλ αλουμινίου

Μελετήθηκαν και αποτυπώθηκαν ποσοτικά στοιχεία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν σε όλα τα στάδια ζωής των προφίλ, ξεκινώντας από την παραγωγή των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, την μεταφορά τους στις μονάδες παραγωγής της Aluminco, τις άμεσες εκπομπές από την παραγωγή των προϊόντων καθώς και τις επιπτώσεις κατά το τέλος ζωής τους.

Τα EPD και το LCA της Aluminco επαληθεύτηκαν από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (Eurocert) και δημοσιεύθηκαν στο International EPD System, ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων μας.

Απάντηση