Alumil: Πιστοποιημένος Τεχνικός Κουφωμάτων, μια πραγματική ευκαιρία καριέρας!

Ο κλάδος του Αλουμινίου είναι ο 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος στη χώρα μας. Οι δυνατότητες που δίνει σε έναν επαγγελματία, είναι πολλαπλές και με ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. Οι ευκαιρίες καριέρας και προοπτικές ανέλιξης στον κλάδο είναι πολύ μεγάλες.


Τα τεχνικά επαγγέλματα, ήταν και είναι αυτά που στηρίζουν την οικονομία της Χώρας. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κατόρθωσαν, μέσω των τεχνικών επαγγελμάτων, να στήσουν ολόκληρες επιχειρήσεις, κάποιες συγκρίσιμες με ανάλογες του εξωτερικού ιδιαίτερα ανεπτυγμένων Χωρών.

Στις εποχές της κρίσης, πλέον είναι έντονο το φαινόμενο, της επιστροφής στις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες της Χώρας μας και όχι σε επαγγέλματα όπου το πλήθος είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τη ζήτηση.

Πλέον ένας τεχνικός κουφωμάτων αλουμινίου μπορεί να οδηγηθεί σε μια σπουδαία καριέρα ακόμα και μέσα στην κρίση. Οι ανάγκες για εργασία και οι ευκαιρίες είναι πολλές. Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις εκείνες που αναζητούν προσωπικό καθώς βρίσκονται σε ραγδαία ανάπτυξη.

Ο χώρος του αλουμινίου, ήταν, είναι και θα είναι πάντα μια πραγματική διέξοδος σε επαγγελματική σταδιοδρομία και ανέλιξη.

Επιλογή Ακαδημίας

Οι επιλογές κατάρτισης είναι πολύ περιορισμένες στη Χώρα μας, με αποκλειστικές πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον χώρο του αλουμινίου και με αξιόλογες προοπτικές.

Πλέον, ο κλάδος μπορεί να αναβαθμιστεί σημαντικά με ενέργειες επαγγελματικής εξειδίκευσης από μεγάλες εταιρίες καταξιωμένης παγκόσμιας παρουσίας και κορυφαίων εγκαταστάσεων.

Η μοναδική ευκαιρία για ταχύρρυθμή πιστοποιημένη κατάρτιση με σπουδαίες προοπτικές σταδιοδρομίας στο δίκτυό της, που όμοιές της δεν υπάρχουν στην αγορά. Με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε πρώτη φάση σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων χρήσης και εφαρμογών του αλουμινίου και στη συνέχεια στα προχωρημένα συστήματα κουφωμάτων.

Η γνώση και η εμπειρία στον κλάδο του αλουμινίου στη Χώρα μας είναι τεράστια και υψηλού επιπέδου. Ήρθε η ώρα να προσφερθεί σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο.

Μια Ακαδημία στον χώρο του αλουμινίου, μπορεί να απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του χώρου, όσο και σε εκείνους που αναζητούν τον τρόπο να κάνουν το ξεκίνημά τους σε αυτόν.

Θα έλεγε κανείς πως μια Ακαδημία θα μπορούσε να αποτελέσει μια ομπρέλα πολλών διαφορετικών υπηρεσιών που στόχο έχει να καλύψει τις πολύπλευρες ανάγκες ανθρώπων που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή συστημάτων αλουμινίου, παρέχοντας σπουδές με διεθνή πιστοποίηση.

Όπως για παράδειγμα, ο τομέας υπηρεσιών είναι η Τεχνική Κατάρτιση και απευθύνεται στους Κατασκευαστές. Μέσα από έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών , μπορούν να αναπτυχθούν οι δεξιότητές τους και θα είναι σε θέση να κατασκευάζουν ακόμα και τα πιο προηγμένα συστήματα αλουμινίου.

Ο τομέας της Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που δεν έχουν εμπειρία, αλλά θέλουν να κάνουν ένα ξεκίνημα στον κλάδο της κατασκευής συστημάτων αλουμινίου.

Ο τομέας της Συμβουλευτικής υποστήριξης εταιριών. Η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κατασκευαστές αλουμινίου, καθώς και όλη τη γνώση που χρειάζονται για να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία τους και να γίνουν πιο αποδοτικοί σε όλους τους τομείς, αποτελεί επιτακτική ανάγκη των καιρών μας στον κλάδο. Αλλά και άλλων.

Η βαθιά γνώση και η αγάπη για τον κλάδο του Αλουμινίου πρέπει οργανωμένα και δομημένα να υποστηρίζεται και από έναν διαφορετικό τομέα υπηρεσιών, όπως από μια σωστά οργανωμένη Ακαδημία.

Προοπτικές μετά την πιστοποίηση

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους και πιστοποιούνται στον κλάδο, ξεχωρίζουν από το σύνολο των εργαζομένων και διευρύνουν τις δυνατότητες τους για αξιόλογη καριέρα και σημαντικές απολαβές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το επίπεδο των εισηγητών

Οι εισηγητές που καλούνται να διδάσκουν σε μια τέτοια Ακαδημία, είναι πανεπιστημιακού επιπέδου. Πολλοί μπορούν να έχουν τουλάχιστον έναν μεταπτυχιακό τίτλο και την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία πολλών ετών στον χώρο αλουμινίου.

Διασύνδεση με αγορά εργασίας

Σημαντικό ρόλο παίζει η ιστορία της Ακαδημίας και των αξιόλογων διασυνδέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το ανάλογο δίκτυο της Ακαδημίας, καθώς και οι συνεργαζόμενες εταιρίες έχουν την δυναμική να απορροφήσουν ικανούς τεχνικούς, πιστοποιημένους αποφοίτους της Ακαδημίας, επενδύοντας στην ποιότητα γνώσεων και ικανοτήτων αυτών.

Τελική επιλογή

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες βοηθούν αρκετά γονείς και φοιτητές πριν την μεγάλη απόφαση. Εντούτοις, θα βοηθούσε η προσωπική επαφή με την υποψήφια Ακαδημία, η αναλυτική ενημέρωση ακαδημαϊκού συμβούλου, η περιήγηση στις εγκαταστάσεις γραφεία και εργοστάσια, η γνωριμία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου να υπάρχει μια συνολική εικόνα της σημαντικής αυτής απόφασης για το μέλλον.

Είναι σίγουρο, πως με την καθοδήγηση από τον κατάλληλο άνθρωπο, θα δείτε με άλλο μάτι την πραγματική σας αυτή επένδυση, θα κατανοήσετε περισσότερο την αξία της επιλογής σας και θα έχετε τις γνώσεις που απαιτούνται πριν και μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Alumil-Academy


*του Δημήτρη Μπέλλου
Alumil Academy Manager
Professional Education Management
Πηγή: semifind.gr

Απάντηση