Αλουμίνιο: Υποστήριξη για την ανάκαμψη του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

αυτοκινητοβιομηχανίας

Το αλουμίνιο αποτελεί μέρος πολλών μεγάλων αλυσίδων αξίας και η μεγαλύτερη από αυτές είναι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών. Μόνο αυτός ο τομέας αντιπροσωπεύει το 36% της αγοράς αλουμινίου.


Καθώς ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών αντιμετωπίζει σοβαρή επιβράδυνση ή διακόπτει ακόμη και την παραγωγή, η παραγωγή αλουμινίου στην Ευρώπη (αλουμίνα, πρωτογενής, ανακύκλωση, ημι-κατασκευή και ορισμένα τελικά προϊόντα) κινδυνεύει.

Σήμερα, τα ευρωπαϊκά παραγόμενα αυτοκίνητα περιέχουν κατά μέσο όρο 180 κιλά αλουμινίου (περίπου 12% του βάρους του οχήματος). Χάρη στις ελαφριές ιδιότητές του, το αλουμίνιο είναι το τέλειο υλικό για να κάνει τα οχήματα πιο αποτελεσματικά.

Ως βασικός προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι ευρωπαίοι παραγωγοί αλουμινίου στηρίζονται συνεπώς στην ταχεία ανάκαμψη ολόκληρου του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μεταξύ των βασικών μέτρων που υποστηρίζει ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ για την υποστήριξη της εκκίνησής του, οι ευρωπαίοι παραγωγοί αλουμινίου θα εστιάσουν στα ακόλουθα τρία μέτρα:

 1. Πρόγραμμα ανανέωσης οχημάτων
  Με την αβεβαιότητα που περιβάλλει την αγορά, το European Aluminium υποστηρίζει ένα πρόγραμμα ανανέωσης οχημάτων που εστιάζεται στην παροχή κινήτρων στις πωλήσεις των πιο φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, τόσο καθαρά ICE όσο και ηλεκτρικά οχήματα. Προτείνει την καθιέρωση πριμοδότησης θραύσης για παλιά αυτοκίνητα, δεδομένου ότι αυτά τα αυτοκίνητα έχουν διαλυθεί και ανακυκλωθεί πλήρως στην Ευρώπη.
  Το πρόγραμμα ανανέωσης πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι αβεβαιότητες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα τέτοιων μέτρων θα καθυστερούσαν ακόμη περισσότερο την επανεκκίνηση της οικονομίας.
 2. Ταχεία επανέναρξη των αρχών έγκρισης τύπου
  Πολλές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη είναι κλειστές ή λειτουργούν με μειωμένη ταχύτητα σήμερα. Αυτό καθιστά αδύνατο για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να πληκτρολογήσουν έγκριση νέων οχημάτων που θέλουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Ζητά συνεπώς, από την Επιτροπή της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εργαστούν για ένα γρήγορο άνοιγμα ή αναβάθμιση αυτών των εγκαταστάσεων, οπότε δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στους ελέγχους των κανονιστικών απαιτήσεων των νέων οχημάτων.
 3. Ξεκινήστε τις επενδύσεις για την υποδομή φόρτισης και ανεφοδιασμού
  Για να υποστηρίξει τη ζήτηση εναλλακτικών κινητήρων, η πιλοτική πρωτοβουλία για «1 εκατομμύριο σημεία φόρτισης και σταθμούς ανεφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ για όλους τους τύπους οχημάτων», συμπεριλαμβανομένων των σταθμών φόρτισης υψηλής ισχύος και ανεφοδιασμού υδρογόνου για βαρέα οχήματα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως. Η ταχεία ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη εναλλακτικών κινητήρων στην αγορά για την υποστήριξη των διπλών στόχων της οικονομικής ανάκαμψης και της πολιτικής για το κλίμα.

Η έναρξη αυτών των επενδύσεων θα συμβάλει επίσης στη μείωση του κινδύνου για περαιτέρω μείωση της ικανότητας τήξης αλουμινίου στην Ευρώπη, όπως συνέβη σε μόνιμη βάση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Αυτά τα μέτρα για την υποστήριξη της ανάκαμψης της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελούν μέρος της έκκλησης της European Aluminium για ένα βιώσιμο σχέδιο βιομηχανικής ανάκαμψης , το οποίο παρέχει μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων που θα μπορούσαν να λάβουν η Επιτροπή της ΕΕ και τα κράτη μέλη για να βοηθήσουν τη βιομηχανία αλουμινίου που διέρχεται την κρίση και μετριασμός των κινδύνων πιο σοβαρού αντίκτυπου στην αλυσίδα αξίας μας.

Ο σκοπός αυτών των μέτρων πρέπει να είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών και των καταναλωτών στη συνολική οικονομία, η τόνωση της ζήτησης και η αλυσίδα αξίας μας πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και λιγότερο εξαρτημένη από άλλες περιοχές.

Δημοσιεύθηκε στις 18 Μαΐου 2020 από την Nadine Bloxsome.

Απάντηση