Αλουμίνιον της Ελλάδος: Πρώτη μέρα του προγράμματος Μηχανικοί στην Πράξη ΙΙ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ» οι νέοι εργαζόμενοι βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του προγράμματος “ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ι” η Αλουμίνιον της Ελλάδος αποφάσισε τη συνέχισή του με την έναρξη του “Μηχανικοί στην Πράξη ΙΙ”. Την Τρίτη 1η Νοεμβρίου οι νέοι εργαζόμενοι επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το εργοστάσιο στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και γνωρίστηκαν με τα στελέχη της ιεραρχίας.

Το πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ» είναι μια πρωτοβουλία σημαντικής  κοινωνικής αξίας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που έχει ως σημείο αναφοράς τη φιλοσοφία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να στηρίζει τους νέους, επενδύοντας συστηματικά τόσο στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, όσο και στην απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας ως βασικά προαπαιτούμενα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και πορείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Παράλληλα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως ένα σύγχρονο βιομηχανικό σχολείο στο οποίο η εταιρική υπευθυνότητα και αριστεία μετατρέπεται σε εξειδικευμένη εμπειρία και θέσεις εργασίας, στοχεύει να εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της, με νέους ταλαντούχους Μηχανικούς προσφέροντας, μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ», συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές ανάγκες και μετά από την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που απαιτούν οι σύγχρονες επενδύσεις του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τομέα της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων.

Απάντηση