Αλουμίνιον της Ελλάδος «Μηχανικοί στην πράξη ΙΙ», πρόγραμμα έμμισθης εκπαίδευσης

Για δεύτερη χρονιά υλοποίησε η Αλουμίνιον Ελλάδος το επιτυχημένο πρόγραμμα «Μηχανικοί στην πράξη», όπου νέες και νέοι μηχανικοί, έως 28 ετών, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 12 μήνες έμμισθης πρακτικής εκπαίδευσης σε μία από τις κορυφαίες βιομηχανίες παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου διεθνώς.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί τη συνέχεια του πρώτου προγράμματος, περιόδου 2015-2016, το οποίο, εκπληρώνοντας το βασικό του στόχο, οδήγησε στην αγορά εργασίας 90% των αποφοίτων του, σε λιγότερο από 3 μήνες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση, εναλλαγή θέσεων εργασίας, coaching και αξιολόγηση. Βασικός του στόχος είναι να προσφέρει σε νέους μηχανικούς πολύτιμη προϋπηρεσία, μοναδική τεχνογνωσία και ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων μέσα σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό «σχολείο».
Πρόκειται, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, για μια κοινωνική πρωτοβουλία της Αλουμίνιον της Ελλάδος, που έχει ως σημείο αναφοράς τη φιλοσοφία του Ομίλου Μυτιληναίος να στηρίζει τους νέους, επενδύοντας συστηματικά τόσο στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, όσο και στην απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Απάντηση