Αλουμίνιο της Ελλάδος: Επίσκεψη μεταπτυχιακών φοιτητών από την Ευρώπη

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου “NORM4BUILDING”, στο οποιό μετέχει το ΕΜΠ και ο καθ. Δημήτριος Πάνιας, πραγματοποιήθηκε στις 15/9 επίσκεψη μεταπτυχιακών φοιτητών από διαφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής μας ΑτΕ.

Το δίκτυο Norm4Building (http://norm4building.org/) εξετάζει και διασυνδέει ερευνητικές προσπάθειες για την χρήση βιομηχανικών καταλοίπων σε εφαρμογές κατασκευαστικών υλικών.

Απάντηση