Αλουμίνιο: Ο στόχος της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές απειλεί την θέση της Ινδίας

Λόγω της υψηλότερης έντασης εκπομπών σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ομολόγους


Η εφαρμογή από την ΕΕ του Μηχανισμού Διασυνοριακής Προσαρμογής (CBAM) αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη βιομηχανία αλουμινίου της Ινδίας και την παγκόσμια τιμή του αλουμινίου σύμφωνα με το Oil Price.

Η κίνηση πηγάζει από την προθυμία της ΕΕ να αντιμετωπίσει τον άνθρακα και να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Ωστόσο, ως ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς αλουμινίου χαμηλού κόστους, η Ινδία αντιμετωπίζει σημαντική πίεση λόγω του CBAM καθώς παράγει 4,1 εκατομμύρια τόνους πρωτογενούς αλουμινίου ετησίως, εξάγοντας περίπου το 56%.

Η ετήσια παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου της Ινδίας αντιπροσωπεύει το 6% της παγκόσμιας παραγωγής. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας ως ένας από τους παραγωγούς αλουμινίου με το χαμηλότερο κόστος βασίζεται στις ολοκληρωμένες λειτουργίες της και στη χρήση δεσμευμένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα. Αλλά η πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου είναι μια εξαιρετικά ενεργοβόρα διαδικασία στη βιομηχανία μετάλλων και εξόρυξης.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η υιοθέτηση του CBAM από την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τη θέση της Ινδίας λόγω της υψηλότερης έντασης εκπομπών της χώρας σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς ομολόγους της. Επί του παρόντος, το χάσμα έντασης εκπομπών μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας είναι περίπου 14-15 tCO2/t Al, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ινδοί κατασκευαστές θα αντιμετωπίσουν πρόσθετο κόστος 1.500 – 1.600 δολαρίων ΗΠΑ ανά τόνο αλουμινίου. Κατά συνέπεια, αυτό το νέο καθεστώς πιθανότατα θα έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στους Ινδούς κατασκευαστές αλουμινίου.

Υψηλότερη τιμή

Ως απάντηση στις προκλήσεις που παρουσιάζει η CBAM, αρκετοί Ινδοί κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των Vedanta, Hindalco και NALCO, έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για παράδειγμα, η Vedanta έθεσε πρόσφατα στόχο να επιτύχει μείωση κατά 25% στις απόλυτες εκπομπές έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του FY2021. Ομοίως, η Hindalco στοχεύει να μειώσει τις ειδικές εκπομπές GHG κατά 25% έως το 2025, χρησιμοποιώντας ως βάση το FY2012.

Ωστόσο, παρά αυτές τις προσπάθειες, η επέκταση των ικανοτήτων μεταξύ των χωρών της Μέσης Ανατολής αναμένεται να προσφέρει στους παραγωγούς της περιοχής ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ινδών ομολόγων τους μόλις τεθεί σε ισχύ το CBAM. Αυτό θέτει περαιτέρω προκλήσεις για τους Ινδούς κατασκευαστές που θέλουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους ενόψει της αυξανόμενης αντίθεσης.

Η ΕΕ σχεδιάζει επί του παρόντος να εφαρμόσει το CBAM από την 1η Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με την CRISIL, έναν οργανισμό έρευνας και αξιολόγησης, η νέα πολιτική συμβάλλει σε μια ολοένα και πιο ζοφερή προοπτική για τους Ινδούς κατασκευαστές αλουμινίου. Εκτός από τη δυνητική επίδραση στην τιμή του αλουμινίου, οι εξαγωγείς πιθανότατα θα δουν την ανταγωνιστικότητά τους στην ευρωπαϊκή αγορά να επηρεάζεται.

Για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα, οι Ινδοί εξαγωγείς αλουμινίου πρέπει να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και τεχνολογίες που μειώνουν αποτελεσματικά τις εκπομπές. Αυτή η στροφή προς τη βιωσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για τους Ινδούς κατασκευαστές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που επιβάλλει η CBAM. Εξασφαλίζει τη συνεχή παρουσία και την επιτυχία τους στη διεθνή αγορά.

Η Ινδική Βιομηχανία

Η βιομηχανία αλουμινίου της Ινδίας πιθανότατα θα αντιμετωπίσει δύσκολες στιγμές στο μέλλον λόγω διαφόρων παραγόντων. Μεταξύ αυτών είναι η υποτονική ζήτηση και η υποτονική τιμή του αλουμινίου. Παρά τις προσδοκίες για ανάκαμψη το δεύτερο τρίμηνο του 2023, η ζήτηση για αλουμίνιο σε τομείς όπως οι κατασκευές και η συσκευασία παρέμεινε ασθενής.

Η πτώση των διεθνών τιμών θερμικού άνθρακα επηρεάζει περαιτέρω τους Ινδούς παραγωγούς αλουμινίου. Έχει μειώσει το πλεονέκτημα κόστους τους έναντι των ομοτίμων τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Ινδοί παραγωγοί συνήθως επωφελούνται από τον φθηνό εγχώριο άνθρακα. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι ομολόγοι τους βασίζονται στον θερμικό άνθρακα ή το φυσικό αέριο της Αυστραλίας και της Νότιας Αφρικής, καθιστώντας το κόστος παραγωγής τους συγκριτικά υψηλότερο.

Η επερχόμενη εφαρμογή του CBAM προσθέτει άλλο ένα στρώμα ανησυχίας. Το CBAM θα περιλαμβάνει τομείς όπως ο σίδηρος και ο χάλυβας, το τσιμέντο, το αλουμίνιο, τα λιπάσματα κ.λπ. Σύμφωνα με την πολιτική, οι εισαγωγείς της ΕΕ πρέπει να δηλώνουν τις ενσωματωμένες εκπομπές άνθρακα στα αγαθά κάθε τρίμηνο. Αρχικά, θα ισχύει 100% δωρεάν επίδομα, αλλά ο μηχανισμός εισάγει νέες πολυπλοκότητες και πιθανό κόστος για τον κλάδο.

Παρεμπιπτόντως, η Ινδία ζήτησε πρόσφατα εξαίρεση από τους δασμούς των ΗΠΑ στον χάλυβα και το αλουμίνιο. Σε αντάλλαγμα, προσφέρθηκαν να αφαιρέσουν ορισμένους δασμούς σε αγροτικά προϊόντα των ΗΠΑ.

Πηγή: www.worldenergynews.gr

Απάντηση