Αλλάζουν οι κανόνες κατασκευής και οι προδιαγραφές υλικών για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

κτιρίων

Υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται σημαντικές αλλαγές στις νέες κατασκευές και ανακαινίσεις των κτιρίων στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nZEB).


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, νέα προειδοποιητική επιστολή, σε συνέχεια ίδιας προειδοποίησης, που είχε αποσταλεί την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα, καλώντας την Ελλάδα να εγκρίνει επίσημα και να κοινοποιήσει την επικαιροποιημένη της μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης για τα ειδικά κτίρια (εμπορικά κέντρα, γραφεία, δημόσια κτίρια, μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα κλπ) και τις κατοικίες, όπως απαιτείται στην ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ).

Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνεται η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και η κατάρτιση εθνικών σχεδίων για την ανακαίνιση του συνολικού κτιριακού αποθέματος.

Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη σκοπεύουν να ενισχύσουν τις επενδύσεις για την ανακαίνιση κατοικιών και ειδικών κτιρίων.

Στην οδηγία ορίζεται ως προθεσμία για την κοινοποίηση της επικαιροποιημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης η 30ή Απριλίου 2017, στην οποία δεν ανταποκρίθηκε η Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος-μέλος αιτιολογημένη γνώμη, προχωρώντας τη διαδικασία επί παραβάσει στο επόμενο βήμα.

Όπως έχει γράψει το ecopress, η υποχρεωτική τοποθέτηση σημείων φόρτισης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα ειδικά κτίρια και τουλάχιστον η προκαλωδίωση στα κτίρια του οικιστικού τομέα, οι έξυπνοι θερμοστάτες και πλήθος άλλα ευφυή συστήματα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πλεονασματικής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, νέα αρχιτεκτονική διασύνδεσης των ενεργειακών συστημάτων, μαζί με νέες προδιαγραφές υλικών και νέους κατασκευαστικούς κανόνες είναι μεταξύ των πολλών και σημαντικών αλλαγών, που φέρνει η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nZEB).

Το ΥΠΕΝ δίνει το μήνυμα , όπως τόνισε πρόσφατα σε δημόσιες δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας Μιχάλης Βερρροιόπουλος είναι στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου προσαρμογής στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, προκειμένου να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει να εφαρμόσει την Οδηγία της ΕΕ έχει τώρα την ευχέρεια να συμβαδίσει με τις νέες εξελίξεις και να ενσωματώσει στους εγχώριους κανονισμούς και την εγχώρια νομοθεσία τις πιο σύγχρονες και απαιτητικές κατευθύνσεις της προς αναθεώρηση οδηγίας.

Σημειώνεται ότι νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνακόλουθα οι ήδη θεσμοθετημένοι εθνικοί σχεδιασμοί για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων προβλέπουν υποχρεωτικά ότι:

  • Τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2019, δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα.
  • Όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι νέες εξελίξεις επηρεάζουν από σήμερα τους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις στον τομέα των κατασκευών στη χώρα μας.

Πηγή: ecopress.gr

Απάντηση