Αλλαγές για τα κουφώματα σύμφωνα με το προσχέδιο του ΚΕΝΑΚ

Αλλαγές κουφώματα

Οι βασικότερες αλλαγές που επηρεάζουν και τον τομέα των κουφωμάτων, σύμφωνα με το Σχέδιο Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που απέστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι οι εξής:

[su_spacer size=”10″]1. Πλέον γίνεται διαχωρισμός σε υφιστάμενα και νέα κτίρια όπου ισχύουν διαφορετικές τιμές θερμοπερατότητας. Στα νέα κτήρια εφαρμόζονται αυστηρότερες απαιτήσεις (χαμηλότερες τιμές θερμοπερατότητας). Για τα υφιστάμενα κτίρια προτείνονται οι υπάρχουσες τιμές.
2. Γίνεται διαχωρισμός σε κουφώματα και γυάλινες προσόψεις κτιρίων που βρίσκονται σε επαφή με εξωτερικό αέρα ή σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. πόρτα διαμερίσματος πολυκατοικίας). Τα κουφώματα που βρίσκονται σε επαφή με τον αέρα έχουν χαμηλότερες τιμές θερμοπερατότητας.
3. Γίνεται διαχωρισμός σε κούφωμα με υαλοπίνακα ή χωρίς υαλοπίνακα (π.χ. πόρτα με πάνελ). Εδώ δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές θερμοπερατότητας.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις θερμοπερατότητας για τα δομικά στοιχεία του κλάδου του αλουμινίου.

Πίνακας 1. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, ανά κλιματική ζώνη, για νέα κτίρια

Πίνακας 2. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, ανά κλιματική ζώνη, για υφιστάμενα κτίρια

Οι κλιματικές ζώνες στις οποίες χωρίζεται η Ελληνική Επικράτεια δε μεταβάλλονται. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η έγκριση και θεσμοθέτηση του νέου ΚΕΝΑΚ αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας (νέο Εξοικονόμηση κατ’ οίκον).

[mks_icon icon=”fa-pencil” color=”#000000″ type=”fa”] Στέλιος Λαμπρακόπουλος

Απάντηση