Αιτήσεις από τον Ιανουάριο για 250.000 φωτοβολταϊκά με επιδότηση 60%

Οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες εκτινάσσουν τις τιμές των φωτοβολταϊκών

«Τρέχει» η κυβέρνηση για να επισπεύσει προγράμματα για την αύξηση της αυτοπαραγωγής, εν μέσω και του σχετικού ευρωπαϊκού κλίματος. Από τις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να αρχίσουν οι αιτήσεις για τα 250.000 φωτοβολταϊκά με επιδότηση 60% στις στέγες νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών.


Μέσα στις επόμενες εβδομάδες και σε κάθε περίπτωση εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να προδημοσιευθεί ο σχετικός οδηγός για το πρόγραμμα που προβλέπει επιδότηση έως 60% για τρεις κατηγορίες δικαιούχων για εγκαταστάσεις 10 κιλοβάτ ως εξής:

  • 100.000 αφορούν σε εγκαταστάσεις σε κατοικίες,
  • 75.000 σε στέγες επιχειρήσεων και
  • 75.000 σε στέγες αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Πρόσφατα πέρασε και η τροπολογία που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, καθώς και ηλιοθερμικών συστημάτων από ιδιώτες, επιχειρήσεις και αγρότες αλλά και από νομικά πρόσωπα για κοινωφελείς σκοπούς με χρηματοδότηση από συγχρηματοδοτούμενους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και από άλλες πηγές.  

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας: «Επιπλέον, δύναται να ορίζεται ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, το ποσοστό κάλυψης των διαχειριστικών εξόδων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα».

Ήδη έχει προχωρήσει και νομοθετική ρύθμιση μέσω του άρθρου 97 του νόμου 4951/2022 του ΥΠΕΝ που διασφαλίζει τον χώρο σύνδεσης στο δίκτυο. Έτσι τα πρώτα 10 μεγαβάτ ανά υποσταθμό θα κατανέμονται κατά 40% σε κατοικίες, 30% σε αγρότες και 30% σε επιχειρήσεις.

Εκτός του παραπάνω προγράμματος, μέσα στο επόμενο διάστημα ακόμα δύο προγράμματα πρόκειται να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Ειδικότερα, δρομολογείται η παροχή 160 εκατ. για φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής σε επιχειρήσεις και κυρίως σε ενεργοβόρους καταναλωτές και άλλων 100 εκατ. ευρώ σε ενεργειακές κοινότητες των δήμων προκειμένου να μειώσουν το κόστος της ενεργειακής κατανάλωσης του δήμου και να στηρίξουν ευάλωτους καταναλωτές.

Αδειοδότηση σε ένα μήνα φέρνει η Κομισιόν

Οι κινήσεις αυτές της κυβέρνησης και η επίσπευση υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών μόνο τυχαίες δεν είναι αλλά εντάσσονται σε ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό περιβάλλον που ωθεί την αύξηση της αυτοπαραγωγής. Η Κομισιόν ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο των έκτακτων κανονισμών για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ προωθούνται σημαντικά ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης που θα επιταχύνουν τον ρυθμό εγκατάστασης ηλιακού εξοπλισμού στα κτίρια.

Με αυτόν τον κανονισμό η αδειοδοτική διαδικασία «συμπυκνώνεται» σε ένα μήνα για την εγκατάσταση του εξοπλισμού ηλιακής ενέργειας και των συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, καθώς και των συνδέσεων δικτύου, όταν αυτός δε βρίσκεται σε φυσικό έδαφος. Επίσης, εισάγει και την έννοια της «σιωπηρής διοικητικής συγκατάθεσης» στις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης αποσκοπεί στην προώθηση και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας.

Η επίσπευση αυτή στον ένα μήνα αποτελεί στην ουσία αναθεώρηση του στόχου που είχε παρουσιάσει την περασμένη άνοιξη μέσω της Ευρωπαϊκής Ηλιακής Στρατηγικής για τον διπλασιασμό των φωτοβολταϊκών ως το 2025 και την εγκατάσταση 600 GW ως το 2030 που προέβλεπε τον περιορισμό της απαραίτητης χρονικής περιόδου αδειοδότησης για ηλιακές εγκαταστάσεις σε στέγες έως 3 μήνες το πολύ. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής η Κομισιόν πρότεινε την υποχρεωτική η εγκατάσταση φωτοβλταϊκών στις στέγες για τα νέα δημόσια και εμπορικά κτήρια άνω των 250 τ.μ. έως το 2026 και αντίστοιχα για τα ήδη υπάρχοντα έως το 2027. Σε ό,τι αφορά στις κατοικίες, όλα τα νέα κτήρια οικιστικής χρήσης (χωρίς πρόβλεψη για εμβαδόν) θα πρέπει να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά έως το 2029. Στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν καλούσε τα κράτη μέλη:

Στην Ελλάδα, ο Κλιματικός Νόμος έθεσε ως υποχρεωτικά τα φωτοβολταϊκά στη στέγη για συγκεκριμένα κτήρια. Ειδικότερα, για κτήρια με κάλυψη άνω των 500 τ.μ., για τα οποία υποβάλλονται από τη 1η Ιανουαρίου 2023 οικοδομικές άδειες ανέγερσης νέων κτηρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενα κτήρια, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης.

Πηγή: businessdaily.gr

Απάντηση