9 λεπτά η κιλοβατώρα για να κρατηθεί ζωντανή η αγορά των φωτοβολταϊκών

Με ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ζητά να παραμείνει στα 9 λεπτά η κιλοβατώρα για να κρατηθεί ζωντανή η αγορά των φωτοβολταϊκών.

Αναλυτικά, στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα: «Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, Το 2015 θα είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για όλη τη χώρα. Από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα κριθεί η επανεκκίνηση ή μη της ανάπτυξης σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Όπως σας έχουμε επισημάνει και στο πρόσφατο παρελθόν, η αγορά φωτοβολταϊκών βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη, όχι μόνο με καινούργιες προκλήσεις και στόχους, αλλά δυστυχώς και με εξαιρετικά χαμηλές αποζημιώσεις της παραγόμενης από φωτοβολταϊκά πράσινης ενέργειας, τόσο χαμηλές που δεν μπορούν να εγγυηθούν τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Τα όποια θετικά μέτρα ελήφθησαν πρόσφατα (π.χ. άρση αναστολής αδειοδότησης νέων έργων) κινδυνεύουν να ακυρωθούν στην πράξη από μια λανθασμένη ρύθμιση του παρελθόντος που αφορά την περίοδο από το 2015 και μετά. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία , τα επόμενα χρόνια θα έχουμε εξωπραγματικά χαμηλές αποζημιώσεις για τα φωτοβολταϊκά (της τάξης των 60-65 €/ MWh ) και, συνεπώς, μηδενική ανάπτυξη. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε τόσο χαμηλές αποζημιώσεις για τα φωτοβολταϊκά. Ήδη με τις ισχύουσες σήμερα αποζημιώσεις (50% υψηλότερες), έχουμε σχεδόν μηδενικές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών το 2014 (λιγότερα από 11 MW έναντι 1.043 MWτο 2013).

Το πρώτο εύλογο ερώτημα είναι γιατί μειώνεται η αποζημίωση των φωτοβολταϊκών, ενώ έχουμε πρακτικά μηδενικές εγκαταστάσεις. Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί ο ήλιος θα αποζημιώνεται το 2015 λιγότερο ακόμη και από το κόστος παραγωγής της λιγνιτικής κιλοβατώρας (59,93 €/MWh, με βάση πρόσφατη μελέτη της Booz& Co για λογαριασμό της ΔΕΗ). Το τρίτο ερώτημα είναι γιατί δεν στηρίζουμε τα νέα φωτοβολταϊκά έργα, που, όπως δείχνει σχετική μελέτη του ΑΠΘ (Ιούνιος 2014), οδηγούν πλέον σε μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τον Έλληνα καταναλωτή.

Δεδομένου ότι με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, θα πρέπει από 1/1/2016 να περάσουμε σε ένα νέο καθεστώς ενίσχυσης των ΑΠΕ, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ζητά, στη μεταβατική χρονιά 2015, να ισχύσουν για τα φωτοβολταϊκά οι τρέχουσες εγγυημένες τιμές του 2014 και όχι οι σημαντικά μικρότερες που προβλέπει για την επόμενη χρονιά η νομοθεσία. Είναι σαφές ότι η διατήρηση των αποζημιώσεων για το 2015 στα επίπεδα του 2014 (90 €/ MWh για τα μεσαία και μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα ή αλλιώς 9 λεπτά την κιλοβατώρα) δεν πρόκειται να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της αγοράς (όπως αναφέραμε, με αυτή την αποζημίωση έχουμε σήμερα ελάχιστες εγκαταστάσεις, ενώ υπάρχει και σχετική πρόνοια της νομοθεσίας για ετήσιο πλαφόν στα νέα εγκατεστημένα μεγαβάτ).

Με την πρόταση αυτή, τα φωτοβολταϊκά θα αποζημιώνονται λιγότερο από όλες σχεδόν τις τεχνολογίες, ΑΠΕ και συμβατικές (με εξαίρεση τους λιγνιτικούς σταθμούς). H μη υιοθέτηση της πρότασης αυτής οδηγεί ακόμη περισσότερες εταιρίες σε ασφυξία και πολλούς από τους εναπομείναντες εργαζόμενους σε αυτές στην ανεργία. Δυστυχώς δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου. Η πρόταση του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών απαιτεί την υπογραφή μιας απλής υπουργικής απόφασης για να εφαρμοστεί άμεσα. Ευελπιστούμε ότι η Πολιτεία δεν θα αρνηθεί το εύλογο αίτημά μας».

Απάντηση