50 εκατ. στους δήμους για να αξιοποιήσουν παλιά κτίρια

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020

Νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» καλεί τους δήμους να αξοιοποιήσουν εγκατελειμένα δημοτικά κτίρια με στόχο τη λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης φθάνει τα 50 εκατ. ευρώ και αφορά σε βιομηχανικά κτίρια, ανενεργά κτίρια (ΞΕΝΙΑ), ανενεργά νοσοκομεία στεγασμένες αγορές αποθήκες δημοτικά λουτρά δημοτικά σφαγεία στρατιωτικές εγκαταστάσεις δικαστικά μέγαρα και κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας

Η επιδότηση φθάνει το 100% εφόσον αξιοποιηθεί το 80% τουλάχιστον της επιφανείας του κτηρίου για πολιτιστικές αθλητικές ψυχαγωγικές δραστηρότητες από τον Δήμο για τους πολίτες η η αξιοποίηση του κτηρίου για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του δημου η άλλου δημοτικού φορέα με δωρεάν παραχώρηση (πχ βρεφικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ)

Τα κτίρια θα πρέπει να είναι πάνω από 500 τ.μ. ιδιοκτησίας του δήμου η να έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν από άλλο δημόσιο φορέα για πάνω από 15 χρόνια και θα πρέπει μετά την επέμβαση να λειτουργούν τουλάχιστον 4 ημέρες / βδομάδα και 8 μήνες/χρόνο

Πηγή: ered.gr

Απάντηση