4 νέες άδειες παραγωγής σε αιολικά συνολικής ισχύος 28,3 MW χορήγησε η ΡΑΕ

αιολικά

Στην χορήγηση άδειας παραγωγής για τέσσερα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 28,3 MW, όπου τα τρία αφορούν τον Δήμο Μονεμβασιάς και το τέταρτο τον Δήμο Ελασσόνας.


Επιπρόσθετα, να αναφέρουμε ότι οι 3 άδειες παραγωγής σε αιολικά από τη ΡΑΕ για τον Δήμο Μονεμβασιάς είναι για ισάριθμα πάρκα της εταιρείας Piritium ΑΕ, ενώ στην περίπτωση της Ελασσόνας, δικαιούχος της άδειας παραγωγής είναι η εταιρεία Eco Var Power ΑΕ.

Συγκεκριμένα τα τέσσερα έργα είναι τα εξής:

  • αιολικός σταθμός ισχύος 3 MW, στη θέση «Τριαντάφυλλο», της Δημοτικής Ενότητας Σαρανταπόρου, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στην εταιρεία με την επωνυμία «ECOVAR POWER ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ECO VAR POWER ΟΕ».
  • αιολικός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 9,2 MW και μέγιστης παραγόμενης ισχύος 9,2 MW στη θέση «ΒΑΡΔΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIRITIUM A.E.».
  • αιολικός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 6,9 MW στη θέση «ΚΡΙΘΙΝΑ» της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIRITIUM A.E.».
  • αιολικός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 9,2 MW στη θέση «ΚΡΑΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIRITIUM A.E.».

Πηγή: michanikos-online.gr

Απάντηση