4ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση «Solar Energy of the South Caucasus, Eastern Europe and Central Asia»

Από τις 16 έως τις 17 Απριλίου θα λάβει χώρα στο Μπακού (Grand Hotel Europe) το 4ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση «Solar Energy of the South Caucasus, Eastern Europe and Central Asia» με αντικείμενο τις προοπτικές ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας στις χώρες ΚΑΚ (έμφαση σε Ρωσία, Νότιο Καύκασο και Κεντρική Ασία).
Η εκδήλωση απευθύνεται ιδίως σε εταιρείες, καθώς θα υπάρχει και η δυνατότητα διοργάνωσης συναντήσεων Β2Β (matchmaking). Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα γνωριμίας με εκπροσώπους των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας στις ανωτέρω χώρες, των οποίων το νομικό πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ διαφέρει ουσιωδώς από εκείνο της ΕΕ και της Ελλάδος.
Για περισσότερες πληροφορίες www.cis-sοlar.com

Απάντηση