22o εθνικό συνέδριο ενέργειας: “Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017 – Οι αγορές ενέργειας σε πορεία μετασχηματισμού” στις 23-24 Νοεμβρίου

ΙΕΝΕ

Τον σημαντικό ρόλο του ενεργειακού τομέα στην οικονομία της Ελλάδος, και γενικότερα της ΝΑ Ευρώπης, πρόκειται να αναδείξει για μια ακόμη φορά το ετήσιο (22o) Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στις 23-24 Νοεμβρίου 2017 στην Αθήνα.


Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όπως κάθε χρόνο θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387).

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει και εφέτος ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η αναγνώριση των αναδυόμενων τάσεων και προοπτικών μέσα από τεκμηριωμένες παρουσιάσεις και η ανταλλαγή απόψεων παραμένει ένας βασικός στόχος του Συνεδρίου μαζί με την συνακόλουθη εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Εφέτος το Συνέδριο έχει ως κεντρικό θέμα «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017: Οι αγορές Ενέργειας σε Πορεία Μετασχηματισμού», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσει τις σημαντικές αλλαγές που ήδη παρατηρούνται στην διαμόρφωση του ενεργειακού μείγματος τόσο σε εθνικό-περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αλλαγές αυτές υποχρέωσαν εταιρείες και οργανισμούς σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη να αναθεωρήσουν την στρατηγική τους αλλά και τα επενδυτικά τους σχέδια και γενικότερα τη θέση τους στις αγορές.

Οι προσπάθειες τους να προγραμματίσουν και να επενδύσουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο δημιουργούν σοβαρές νέες προκλήσεις.

Κατ’ εξοχήν μακροχρόνιας στόχευσης οι ενεργειακές επενδύσεις σε υποδομές αλλά και στο άνοιγμα νέων αγορών απαιτούν μία ελάχιστη εξασφάλιση οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.

Για αυτό το ερώτημα που τίθεται σήμερα, και θα εξετασθεί σε βάθος στο επερχόμενο συνέδριο του ΙΕΝΕ, είναι υπό ποίες προϋποθέσεις εταιρείες και οργανισμοί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού όπου η ενεργειακή ασφάλεια και η νέα δομή των αγορών, αναδεικνύονται πλέον ως κυρίαρχα θέματα.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει εισηγήσεις και τοποθετήσεις από διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (panel discussions) μεταξύ γνωστών παραγόντων της αγοράς.

Βασικό χαρακτηριστικό του Συνεδρίου, από το ξεκίνημά του το 1996, είναι η σφαιρική αντιμετώπιση και η ολική προσέγγιση του ενεργειακού τομέα με ενδελεχή εξέταση των επιμέρους ενοτήτων και την ανάδειξη των διαμορφούμενων συνεργειών (synergies) και διασυνδέσεων (links).

Τα τελευταία είκοσι πέντε και κάτι χρόνια η ενέργεια έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της οικονομίας τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.

Ο εντυπωσιακός ρυθμός ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα παγκοσμίως οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ραγδαία αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, αποτέλεσμα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, και έχει ως συνέπεια τις πολύ μεγάλες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση.

Με την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης άμεσος είναι ο αντίκτυπος στο περιβάλλον η προστασία του οποίου αποτελεί και αυτή πλέον μία πρώτη προτεραιότητα και εξετάζεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή.

Ένα θέμα που έχει λάβει πλέον νέες διαστάσεις μετά τη διεθνή συμφωνία των Παρισίων τον Δεκέμβριο του 2015 για τον έλεγχο των εκπομπών του θερμοκηπίου (συμφωνία COP21).

Επίσης, η επίσπευση στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Αν. Μεσόγειο, η προσπάθεια διαφοροποίησης των εισαγωγών φ. αερίου για την κάλυψη των Ευρωπαϊκών αναγκών φ. αερίου μέσω νέων αγωγών και τερματικών LNG, ο ρόλος της Ελλάδας στην διακίνηση φυσικού αερίου και πετρελαίου σε περιφερειακό επίπεδο, η ραγδαία διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και στην ΝΑ Ευρώπη, καθώς και η κεφαλαιώδης σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελούν θεματικές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που θα αναπτυχθούν
διεξοδικά στο Συνέδριο.

Ως συνήθως, το «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2017» πρόκειται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της γεωπολιτικής. Η βασική θεματολογία του Συνεδρίου συνοψίζεται ακολούθως:

Βασική Θεματολογία του «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017»

  • H Eλληνική Αγορά Ενέργειας σε Αναζήτηση μιας Νέας Κατεύθυνσης
  • Οι Διεθνείς Αγορές Ενέργειας σε Μετασχηματισμό
  • Ερευνώντας για Υδρογονάνθρακες στον Ελλαδικό Χώρο
  • Ο Κρίσιμος Ρόλος του Φυσικού Αερίου και των ΑΠΕ στον Μετασχηματισμό της Ενεργειακής Αγοράς
  • Ηλεκτροκίνηση στις Μεταφορές
  • Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός και Ενεργειακή Ασφάλεια
  • Αντιμετωπίζοντας την Ενεργειακή Φτώχεια
  • Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Έξυπνα Κτίρια και Έξυπνες Πόλεις

Απάντηση