12η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2016»

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει τη διοργάνωση της 12ης Έκθεσης Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2016» που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2016 στο χώρο της πρώην Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, περίπτερο αρ. 6. Η Έκθεση διοργανώνεται με τη συνεργασία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η Έκθεση «SAVENERGY» έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο εμπορικό γεγονός στην Κύπρο που καταπιάνεται με την προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών που εξοικονομούν ενέργεια και που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η μεγάλη επισκεψιμότητα στην έκθεση (πέραν των 25000 ατόμων), η ικανοποίηση των εκθετών και τα ευμενή σχόλια, επιχειρηματιών και καταναλωτών αποτελούν απτή απόδειξη της επιτυχίας της πρωτοβουλίας της ΟΕΒ.

Στην Έκθεση μπορούν να παρουσιαστούν προϊόντα νέας τεχνολογίας για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους της κατανάλωσης ενέργειας και γενικά της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Μεταξύ των προϊόντων περιλαμβάνονται:

 • Θερμομονωτικά υλικά
 • Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης
 • Υλικά & εξοπλισμός για μείωση άεργων ενεργειακών καταναλώσεων & απωλειών ενέργειας
 • Συστήματα παραγωγής/συμπαραγωγής ψύξης/θέρμανσης
 • Αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής
 • Ηλιακοί θερμοσίφωνες
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας, μεταφοράς, διανομής και χρήση ενέργειας
 • Υδροηλεκτρικά συστήματα
 • Συστήματα αξιοποίησης βιομάζας
 • Μηχανισμοί/προϊόντα αποδοτικότερης ενεργειακής κατανάλωσης
 • Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
 • Οποιαδήποτε άλλα προϊόντα συμβάλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας
 • Εναλλακτικά καύσιμα/βιοκαύσιμα

Πέραν των πιο πάνω προϊόντων στην Έκθεση μπορούν να μετέχουν και συναφείς υπηρεσίες όπως

 • Αρχιτεκτονικά Γραφεία
 • Σύμβουλοι Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Επιχειρήσεις Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Σύμβουλοι σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Τράπεζες, κ.α.

Για σκοπούς προβολής και προσέλκυσης επισκεπτών, θα γίνουν διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, θα δημοσιευθούν σχετικά άρθρα στα μέσα ενημέρωσης και θα πραγματοποιηθούν ειδικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συζητήσεις/παρουσιάσεις. Θα σταλούν επίσης προσκλήσεις σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, εργολήπτες οικοδομών, βιομηχάνους, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και στις 5000 επιχειρήσεις μέλη της ΟΕΒ.

Το κόστος συμμετοχής στην Έκθεση είναι €76,00 το τ.μ. περιλαμβανόμενου και του κόστους κατασκευής του περιπτέρου. Εκθέτες που είναι μέλη της ΟΕΒ έχουν 10% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής και εκθέτες που συμμετείχαν στις προηγούμενες διοργανώσεις της «SAVENERGY» θα έχουν πρόσθετη έκπτωση 5%.

Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και το αποστείλουν στα γραφεία της ΟΕΒ (Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία).

Σημειώνεται ότι ταυτόχρονα με τη «SAVENERGY 2016» η ΟΕΒ θα διοργανώσει την 9η εξειδικευμένη έκθεση Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος «Envirotec 2016» η οποία συμπληρώνει και ταυτόχρονα ενισχύει τη «SAVENERGY». Η είσοδος και για τις δύο εκθέσεις είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες μπορούν να απευθύνονται στην ΟΕΒ
(τηλ.: 22665102)

Απάντηση