Ως τις 31 Μαρτίου οι δηλώσεις του 2014 για τους κατ’ επάγγελμα αγροτικούς «φωτοβολταϊκούς»

Ως την 31η Μαρτίου του 2015 θα έχουν την ευκαιρία οι αγρότες να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2014.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του λειτουργού της αγοράς, «ο ΛΑΓΗΕ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης αυτής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής που ανήκουν σε κατ’επάγγελμα αγρότες, επανακαθορίζεται αναδρομικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 του Ν. 4254/2014.
Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία του τριμήνου για την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη κατά το έτος 2014, είναι η 31η Μαρτίου 2015».

Απάντηση