ΥΠΕΚΑ: Ενισχύσεις στις ενεργοβόρες βιομηχανίες

Ανοίγει ο δρόμος για την ενίσχυση ενεργοβόρων βιομηχανιών, προκειμένου να καλύψουν μέρος της επιβάρυνσης που υφίστανται από την αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Πρόκειται για το μέτρο της «αντιστάθμισης», το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. ύστερα από αίτηση που υπέβαλε το υπουργείο τον περασμένο Απρίλιο. Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ, οι κλάδοι που εντάσσονται στο μέτρο είναι η χαρτοβιομηχανία, η κεραμοποιία, η κλωστοϋφαντουργία, μέταλλα κ.ά., ενώ η εκτίμηση του κόστους του μέτρου είναι περίπου 15-20 εκατ. ευρώ ετησίως για τη χρονική περίοδο 2013-2020.

Τα κονδύλια θα προέλθουν από τα έσοδα του Δημοσίου από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και για την εκταμίευσή τους θα πρέπει να ψηφιστεί σχετική τροπολογία. Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές του 2013, σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία, καταργήθηκε η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού και να επιβαρύνεται, μεταξύ άλλων, η βιομηχανία.

Έτσι, ανακύπτει ο κίνδυνος της λεγόμενης διαρροής άνθρακα, δηλαδή της μεταφοράς παραγωγικής δραστηριότητας σε χώρες εκτός Ε.Ε. που δεν εφαρμόζουν την αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης. Το μέτρο της αντιστάθμισης, που προβλέπεται υπό προϋποθέσεις από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε σχετικά «Η έγκριση του μέτρου της αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2 όχι μόνο μειώνει το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών, αλλά και τις θωρακίζει απέναντι στις μεγάλες και απότομες μεταβολές των τιμών του CO2. Είναι ένα μακροπρόθεσμο μέτρο, με χρονική ισχύ μέχρι το 2020, που είναι συμβατό με την πολιτική του ΥΠΕΚΑ για δομικές και μακροπρόθεσμες αλλαγές στην αγορά ενέργειας.

Απάντηση