Την 1η Απριλίου το 1st Energy Tech Forum του energia.gr στην «Τεχνόπολη»

Με αλλαγή ημερομηνίας, για την 1η Απριλίου 2016, προχωρά η προετοιμασία του 1st Energy Tech Forum, που διοργανώνει το energia.gr. Η«Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων θα φιλοξενήσει την ανοικτή αυτή συνάντηση για τις Ενεργειακές Τεχνολογίες και την Καινοτομία, που πραγματοποιεί το energia.gr, το πρωτοπόρο Ελληνικό ενεργειακό portal.

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες, καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές, καθώς και πρωτότυπες ιδέες που αναπτύσσονται σήμερα στη χώρα μας στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις, στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα θα παρουσιαστούν σε ένα ευρύτερο κοινό, στο ιδιαίτερο αυτό event του energia. gr, υπό την αιγίδα και με την συνεργασία του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (IENE).

Με στόχο την προώθηση της εγχώριας παραγωγής ενεργειακών τεχνολογιών και την ενίσχυση των εξαγωγικών προοπτικών τους, το 1st Energy Tech Forum θα δώσει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις με ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη, να παρουσιάσουν το έργο τους. Στο ETC θα συμμετάσχουν, επίσης, ανεξάρτητοι επαγγελματίες του ενεργειακού τομέα (en ergy professionals), ερευνητές και ερευνητικά κέντρα από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο, με στόχο να προβάλουν καινοτόμα ενεργειακά συστήματα, εφαρμογές και προϊόντα που έχουν αναπτύξει.

Το 1st Energy Tech Forum αποβλέπει στο να καταστεί ένα ανοικτό τεχνολογικό «βήμα», όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο ευρύ αλλά και σ’ ένα πλέον εξειδικευμένο κοινό, ενεργειακές τεχνολογίες, τεχνικές, προϊόντα, συστήματα και διαδικασίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφόρων υποτομέων. Έτσι, οι βασικές θεματικές του 1st Energy Tech Forum μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

· Ενεργειακή αποδοτικότητα με ιδιαίτερη αναφορά στα κτίρια

· Νέα συστήματα και προϊόντα ΑΠΕ σε όλο το φάσμα εφαρμογών: Φωτοβολταϊκά, ηλιακά θερμικά, αιολική ενέργεια, βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, κυματική ενέργεια

· Λογισμικά συστήματα για ενεργειακές εφαρμογές και διαχείριση ηλεκτρικών δικτύων

· Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείριση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών συστημάτων

· Παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατές μονάδες, θερμικές και υδροηλεκτρικές

· Smart grids and smart metering systems

· Μετεωρολογικά συστήματα, μεταφορά και διαχείριση δεδομένων

· Energy modeling και ενεργειακά data bases

· Μεταφορές και εξοικονόμηση ενέργειας, αεριοκίνηση, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλπ.

· LNG: Παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση και bu nkering

· Μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου

· Παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων

· Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων

· Διύλιση και διανομή πετρελαϊκών προϊόντων

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του 1st Energy Tech Forum που διοργανώνει το energia. gr είναι να αποτελέσει μία πλατφόρμα για συνάντηση των ερευνητικών ομάδων με ενδιαφερόμενους επενδυτές και επιχειρηματίες του χώρου ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση τεχνολογιών, συστημάτων και προϊόντων που μπορεί να έχουν εμπορική εφαρμογή.

Απάντηση