Το 42% των εγακταστάσεων ΑΠΕ πληρώθηκε για τον μηνα Ιούλιο 2015

Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε νέες εντολές στις Τράπεζες για εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Ιουνίου 2015.

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2015. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 5.500 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.808,00€
(42% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).

Απάντηση