Το ετήσιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ

Το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟΜΙΔΑ θα διεξαχθεί το Σάββατο, 30ή Ιανουαρίου 2016,στις 10.00 π.μ., σε συνδυασμό με τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Ιδιοκτησίας (World Property Day) της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI).
Κάθε αρχή του έτους, και συνήθως το τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου, η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. οργανώνει στην Αθήνα το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό της. Σύνεδροι είναι οι εκπρόσωποι των 40 περίπου σωματείων μελών της από όλη τη χώρα και τον απόδημο Ελληνισμό αλλά και τα μέλη του κεντρικού της σωματείου, της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα. Προσκεκλημένοι στο Συνέδριο είναι η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι υπουργοί, οι ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών που έχουν αρμοδιότητα για τα ακίνητα, τα προεδρεία των συγγενών φορέων και οι εκπρόσωποι Τύπου και ΜΜΕ.
Τέλος προσκεκλημένοι είναι συχνά και τα προεδρεία άλλων ευρωπαϊκών οργανώσεων ιδιοκτητών ακινήτων. Από το 20ό Συνέδριό της η ΠΟΜΙΔΑ άρχισε να προβάλλει παρουσιάσεις των τρεχόντων θεμάτων ενώ από το 26ο Συνέδριό της άρχισε να παρουσιάζει δημόσιες συζητήσεις σε συγκεκριμένα θέματα, π.χ. φορολογία ακινήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, ανακαίνιση ανελκυστήρων, με συμμετοχή ειδικών στα αντίστοιχα θέματα. Έτσι το ετήσιο συνέδριο είναι πάντοτε μια πολυπληθής ζωντανή ενδιαφέρουσα εκδήλωση που παρακολουθείται κάθε χρόνο από πολλές εκατοντάδες κοινού.
Η προετοιμασία κάθε Συνεδρίου αρχίζει πάντοτε από το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Η θεματολογία των συνεδρίων της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. καλύπτει όλα τα τρέχοντα προβλήματα των ιδιοκτητών ακινήτων, για το λόγο αυτό και αλλάζει κάθε χρόνο. Οι θέσεις και οι αποφάσεις των Συνεδρίου διατυπώνονται στα δελτία Τύπου της ΠΟΜΙΔΑ που εκδίδονται κατά τη λήξη τους, δημοσιεύονται στον Τύπο και καταχωρούνται στην ιστοσελίδα μας. Οι προτάσεις των μελών μας για βελτίωση των ετήσιων συνεδρίων μας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες.

Απάντηση