ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 36.300 ιδίων μετοχών

Σε αγορά 36.300 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,7832 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 101.031,19 ευρώ, προέβη στις 24/11 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Βeta ΑΧΕΠΕΥ, σε εκτέλεση της από 29/4/2014 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 30/4/2014 απόφασης του Δ.Σ.

Απάντηση