Τα φωτοβολταϊκά στις κορυφαίες πηγές ενέργειας το 2050

Μια νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy Agency -IEA) προβλέπει ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να εξελιχθεί στην κορυφαία πηγή ενέργειας ως το 2050 εάν δρομολογηθούν οι κατάλληλες πολιτικές.

Η έκθεση με τίτλο “Energy Technology Perspectives 2014 – Harnessing Electricity’s Potential” υποστηρίζει ότι τα φωτοβολταϊκά συνδυαστικά με τα συγκεντρωτικά ηλιοθερμικά συστήματα μπορούν να παράσχουν το 26% της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής. Με τη συνολική διείσδυση των ΑΠΕ να φτάνει το 65% και την εξοικονόμηση ενέργειας οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να μειωθούν κατά 40%.

Απάντηση