Τέλος οι ταρίφες για τις ΑΠΕ στη Βουλγαρία

Καταργούνται οι ισχύουσες ειδικές τιμές που ίσχυαν στην αγορά της ενέργειας που παράγουν οι ΑΠΕ στη Βουλγαρία. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με την τελική ψήφιση του Νόμου για την ενέργεια.
Με την απόφαση αυτή οι παραγωγοί αιολικής και ηλιακής ενέργειας καθώς και όσοι την παράγουν με μεθόδους επεξεργασίας βιομάζας ή υδροηλεκτρικά έργα, θα πρέπει να την πουλούν στην ελεύθερη αγορά.
Η υπουργός Ενέργειας Τεμενούζκα Πετκόβα διευκρίνισε ότι το μέτρο αυτό θα ισχύει για όλους τους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίοι πρόκειται νε συνδεθούν με το εθνικό δίκτυο. Οι ειδικές τιμές παραμένουν για την ενέργεια που παράγεται από λιπάσματα και ζωικά απορρίμματα.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση