Σύνδεσμος Βοιωτίας εσπερίδα στη Λειβαδειά

Ο Σύνδεσμος Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών Βοιωτίας πραγματοποιεί την Τετάρτη 27 Μαΐου εσπερίδα «Ανάπτυξη και προσαρμογή στο νέο ενεργειακό περιβάλλον». Η συνάντηση θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λειβαδειά).
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
• Marketing των μικρών επιχειρήσεων
• Πιστοποιήσεις και CE ως μέσω εσωτερικής οργάνωσης
• Υαλοπίνακες ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης

Απάντηση