Συνεργασία κορυφής & πρωτοπορίας Krannich Solar με PvLive

Print Friendly, PDF & Email

Η επιτακτική ανάγκη παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών με άμεσο και εύχρηστο τρόπο και η εγγύηση που παρέχει το όνομα της Krannich Solar αποτέλεσαν τα κύρια αίτια επικύρωσης μιας πρωτοποριακής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Η Krannich Solar αναλαμβάνει επίσημα ως αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος διανομέας των συστημάτων επιτήρησης PvLive, με κύριο στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών των συνεργατών της. PvLive : Παρακολούθηση της λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο, με φιλική παρουσίαση προς το χρήστη.

Η υποστήριξη του πλήθους των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών σταθμών όπως και των εγκαταστατών, παρουσίασε την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες λειτουργίας των σταθμών σε άμεσο και εύχρηστο περιβάλλον προς το χρήστη.

Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη του συστήματος επιτήρησης PvLive από μία ομάδα έμπειρων μηχανικών, ώστε να εξυπηρετήσει όλους όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθούν την ορθή λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα επιτήρησης PvLive αποτελεί ένα σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης της λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιβεβαιώνει ο ίδιος την ορθή λειτουργία του εκάστοτε σταθμού, ακόμη και αν δεν διαθέτει εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το PvLive διευκολύνει τη συγκεντρωτική παρακολούθηση μεγάλου αριθμού σταθμών, ενώ παράλληλα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των επενδυτών όσο και των εταιρειών συντήρησης.

Απάντηση