Συνεργασία ΓΣΕΒΕΕ με φορείς μικρομεσαίων της Ιταλίας

Το συντονισμό δράσης με τις οργανώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το νότο της Ευρώπης έχει ως πρώτο στόχο η διμερής συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΓΣΕΒΕΕ και Ιταλικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων(CNA) αντιπροσωπείες των οποίων συναντήθηκαν στη Ρώμη.

Όπως ανακοίνωσε η ελληνική Συνομοσπονδία, η ΓΣΕΒΕΕ και η CNA αποφάσισαν να συντονίσουν τη δράση τους τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διμερές επίπεδο σε τομείς πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δύο χώρες. Ιδιαίτερα, συντονίζουν τα βήματά τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την Αδριατική και το Ιόνιο, τα δυτικά Βαλκάνια, το πρόγραμμα COSME – ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 καθώς επίσης και για τις πολιτικές ενεργειακής απόδοσης πράσινης οικονομίας και τα διακρατικά δίκτυα υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων. Επίσης συμφώνησαν να συντονίσουν τη δράση τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών.

Απάντηση