Συμφωνίες συνεργασίας Ελλάδας-Βελγίου στον τομέα της ενέργειας

Συμφωνίες για προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου, ιδιαίτερα στον τομέα του φυσικού αερίου υπογράφηκαν, παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκη Παπαγεωργίου και του πρεσβευτή του Βελγίου στην Ελλάδα, Marc Van den Reeck.

Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) της Ελλάδας και η Ρυθμιστική Αρχή για τον Ηλεκτρισμό και το Αέριο του Βελγίου (CREG) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και των εθνικών κανονιστικών πλαισίων, με στόχο το αποτελεσματικό και αποδοτικό, για τους καταναλωτές και την οικονομία, άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς. Επίσης, ο Διαχειριστής του Βελγικού συστήματος φυσικού αερίου (FLUXYS) και ο Διαχειριστής του Ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ) υπέγραψαν συμφωνία με σκοπό τη δημιουργία εικονικού σημείου συναλλαγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Προβλέπεται συγκεκριμένα, η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία μιας χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η οποία συνεπάγεται την εφαρμογή ενός νοητού σημείου συναλλαγών όπου οι συντελεστές της αγοράς θα μπορούν να διαπραγματεύονται ποσότητες αερίου. Ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου τόνισε σε δηλώσεις του, ότι «σήμερα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας μέσω της συνεργασίας με πολύ σημαντικούς εταίρους, των οποίων η εμπειρία στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών σε ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών θεμάτων θα ενισχύσει περαιτέρω τις δικές μας προσπάθειες».

Πηγή: www.ethnos.gr

Απάντηση