Στο 10% της κατανάλωσης ενέργειας των ΗΠΑ οι ΑΠΕ

Σταθερό παρόν στο ενεργειακό μείγμα των ΗΠΑ πρόκειται να έχουν τα ορυκτά καύσιμα και στο μέλλον, όπως εκτιμά η υπηρεσία ενεργειακών πληροφοριών, ΕΙΑ.
Η ΕΙΑ σημειώνει ότι το μερίδιο των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας των ΗΠΑ ανήλθε στο υψηλότερό της επίπεδο το 2014, καταλαμβάνοντας το 10%.
«Οι ΑΠΕ είναι ένα μικρό αλλά αυξανόμενο κομμάτι του ενεργειακού μείγματος», αναφέρει, προσθέτοντας ότι «η μεγαλύτερη ανάπτυξη στις ΑΠΕ σήμερα παρατηρείται στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια, μαζί με τη γεωθερμία και τη βιομάζα».
Το 2014, το πετρέλαιο είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, με 35 τετράκις εκατομμύρια BTU.
Ακολουθεί το φυσικό αέριο, με 20-25 τετράκις εκατομμύρια BTU και ο άνθρακας είναι στην τρίτη θέση με 15-20 τετράκις εκατομμύρια BTU.
Στην τέταρτη θέση είναι η πυρηνική ενέργεια με περίπου 10 τετράκις εκατομμύρια BTU. Αμέσως μετά είναι οι ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά με 5 τετράκις εκατομμύρια BTU έκαστο.

Απάντηση