Στις 24-25 Ιουνίου το συνέδριο της A-Energy για τις ενεργειακές υποδομές

Το ετήσιο ενεργειακό-περιβαλλοντικό φόρουμ της επενδυτικής Πρωτοβουλίας Α – ENERGY INVESTMENTS διοργανώνεται στις 24-25 Ιουνίου 2015, με βασικό θέμα τις ενεργειακές υποδομές όπως επίσης τις μικρές, μεγάλες και καινοτόμες επενδύσεις της «πράσινης» ανάπτυξης.
Η σχετική εκδήλωση, πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ενώ έχει προσκληθεί σε αυτήν, το σύνολο των αρμόδιων υπουργείων, όπως επίσης δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων, που εμπλέκονται στον τομέα της Πράσινης Επιχειρηματικότητας.
Στην εκδήλωση, συμμετέχει επίσης σειρά φορέων, με τους οποίους υπάρχει συνεχής συνεργασία για επενδυτικά/αναπτυξιακά θέματα. Ανάμεσα σε αυτούς: η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος), η ΕΝΠΕ (΄Ενωση Περιφερειών Ελλάδος), χρηματοοικονομικοί οργανισμοί όπως το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, τράπεζες , επενδυτές και οι επιχειρηματικοί φορείς του ευρύτερου ενεργειακού, αλλά και του βιομηχανικού χώρου.
Το επικείμενο φόρουμ, οργανώνεται σε συνέχεια του πρόσφατου (προ 25 ημέρου) συνεδρίου της Πρωτοβουλίας Α- ENERGY INVESTMENS για τις υποδομές, το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και άλλων στελεχών της κυβέρνησης, καθώς επίσης όλων των εμπλεκόμενων ιδιωτικών φορέων και με την ευγενική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα).
Τα συμπεράσματά του, προετοιμάζονται με ειδική επιστημονική επεξεργασία και ο σχετικός τόμος θα υποβληθεί σύντομα στους αρμόδιους φορείς.
(ΣΣ. Υπενθυμίζεται, ότι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Α-ΕΝΕRGY, έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του 2012, δώδεκα στοχευμένα φόρουμ (στην πλειοψηφία τους, διαπραγματεύτηκαν θέματα ενέργειας, ηλεκτρισμού, ΑΠΕ, εξοικονόμησης και διαχείρισης απορριμμάτων, όπως και χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των επενδύσεων),με μόνιμες αιγίδες από όλα τα συναρμόδια υπουργεία, με την υποστήριξη δημόσιων επιχειρήσεων όπως η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ, τραπεζών από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως επίσης και ιδιωτικών φορέων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης, δύο μεγάλες εκδόσεις στα ελληνικά και αγγλικά και δημιουργήθηκε ένα δίκτυο από περίπου 2.800 περίπου φορείς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας).
Στόχοι του συνεδρίου
Στην αιχμή της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής οικονομικής επικαιρότητας, το συνέδριο:
Τονίζει τον καταλυτικό ρόλο των «πράσινων» υποδομών για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης στη χώρα μας με έμφαση στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας, τις επενδύσεις σε όλο το φάσμα των ΑΠΕ με καταγραφή των νέων τάσεων, αλλά και τις περιβαλλοντικές υποδομές με έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων και στην ανακύκλωση.
Επισημαίνει εναλλακτικούς τρόπους μεθόδους χρηματοδότησης έργων και υποδομών, αλλά και τις νέες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης.
Ενημερώνει σχετικά με την επανεκκίνηση προγραμμάτων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, πρόγραμμα μετατροπής καυστήρων πετρελαίου σε φυσικού αερίου), αλλά και το «come back» των φωτοβολταϊκών με το net metering, των πράσινων μεταφορών, της αξιοποίησης ενεργειακών φυτών και άλλες εξελίξεις.
Καταθέτει τις επισημάνσεις της αγοράς σχετικά με επικείμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την ενέργεια, αλλά και για το περιβάλλον με καταγραφή των επόμενων προκλήσεων αλλά και των σημαντικών ευκαιριών που διαμορφώνονται.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, έχουν προγραμματιστεί παρουσιάσεις νέων έργων και επενδυτικών προγραμμάτων δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως επίσης και ιδιωτών επενδυτών και εξειδικευμένα work-shops
Θεματικές ενότητες
Οι επίκαιρες θεματικές ενότητες του συνεδρίου έχουν ως εξής:
Ενεργειακές υποδομές
Χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών
Επενδύοντας στις ΑΠΕ
Επενδύσεις σε μικρές και μεγάλες υποδομές για την μείωση του ενεργειακού κόστους
Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και βιώσιμη ανάπτυξη
Συμμετοχές
Στο φόρουμ αναμένονται, περισσότεροι από 50 διακεκριμένοι ομιλητές από τα αρμόδια υπουργεία και τους επιχειρηματικούς φορείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος, τραπεζών/χρηματοοικονομικών οργανισμών, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ακαδημαϊκών φορέων.

Απάντηση