ΣτΕ: Στα χέρια του μεγάλη τουριστική επένδυση 267,7 εκατ. ευρώ στην Κρήτη

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έλεγχο βρίσκονται εδώ και μία εβδομάδα τα σχέδια για μια μεγάλη τουριστική επένδυση στην Κρήτη.

Πρόκειται για τη μονάδα «Ιτανος Γαία», που θα περιλαμβάνει πέντε τουριστικά χωριά σε έκταση 22.000 στρεμμάτων στο ακρωτήριο Σίδερο Λασιθίου. Η επένδυση, που στο παρελθόν «κόλλησε» στο ΣτΕ, υπερπηδά τα νομικά και άλλα εμπόδια του παρελθόντος χάρη στη νέα νομοθεσία των υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού που ευνοεί τις μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις.

Η Εφημερίδα Καθημερινή παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της επένδυσης «Ιτανος Γαία», όπως αυτά προκύπτουν από δύο πηγές: από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος με το οποίο εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του έργου.

Πιο συγκεκριμένα:

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 22.120 στρεμμάτων, η οποία ανήκει στο Ιδρυμα Παναγιά η Ακρωτηριανή και έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία Loyalward Ltd. Η έκταση αποτελούνταν από επτά οικόπεδα τα οποία χάρη στη νέα νομοθεσία συνενώνονται προκειμένου οι συντελεστές δόμησης να υπολογιστούν στο σύνολο της έκτασης και οι ρυθμίσεις των χρήσεων γης να είναι ενιαίες.

Με το ΕΣΧΑΣΕ, η περιοχή χωρίζεται σε δύο ζώνες: στη ζώνη τουρισμού-αναψυχής (Ζώνη Α, 8.937 στρ.) και στη ζώνη προστασίας φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου (Ζώνη Β, 13.183 στρέμματα). Σε πέντε περιοχές της Ζώνης Α θα κατασκευαστούν ισάριθμα τουριστικά χωριά (δεν θα υπάρχει διάσπαρτη δόμηση). Οι δομημένοι θύλακοι δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν το 25% της Ζώνης Α. Στην ίδια ζώνη εγκρίνονται και οι λοιπές επιτρεπόμενες χρήσεις: συνεδριακό κέντρο, γήπεδο γκολφ, υδροθεραπευτήριο, εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης, αθλητικοί χώροι, εκθεσιακοί χώροι για την προώθηση τοπικών προϊόντων (δεν επιτρέπονται κέντρα διασκέδασης και καζίνο). Στη Ζώνη Β θα επιτρέπονται μόνο ήπιες δραστηριότητες, όπως φυσιολατρικός τουρισμός, γεωργία, βόσκηση κ.λπ., εκτός από ένα τμήμα αυτών στο οποίο θα εγκατασταθούν νέες ανεμογεννήτριες για την κάλυψη των αναγκών της τουριστικής μονάδας. Συνολικά, σε όλη την έκταση θα ανεγερθούν 108.000 τ.μ. νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά τους πολεοδομικούς περιορισμούς, σε απόσταση 200 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται στα 7,5 μέτρα. Στα κτίρια τα οποία θα βρίσκονται στο εσωτερικό της περιοχής, το ανώτατο ύψος είναι τα 10,5 μέτρα. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα δημιουργηθεί βιολογικός καθαρισμός. Οι ανάγκες ύδρευσης θα καλύπτονται από υδάτινους πόρους της περιοχής, από μονάδα αφαλάτωσης ή γεωτρήσεις. Η κάλυψη των αναγκών άρδευσης, συμπεριλαμβανομένου του γκολφ, θα γίνεται μέσω της μονάδας αφαλάτωσης, από τη συλλογή ομβρίων υδάτων και την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων.

Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος

Ως ο πρώτος «οργανωμένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων πρότυπου χαρακτήρα», το σχέδιο «Ιτανος Γαία» δίνει ιδιαίτερη βάση στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Εξάλλου σχεδόν το σύνολο της επένδυσης πραγματοποιείται μέσα σε περιοχή Natura, γεγονός που απαιτεί μια διαφορετικού τύπου διαχείριση. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Κατ’ αρχάς, η ΣΜΠΕ δεν προσδιορίζει ούτε την έκταση που θα καταλάβει το γήπεδο γκολφ (σε έγγραφα άλλων φορέων υπάρχουν αναφορές σε 800 στρέμματα, μια πραγματικά τεράστια έκταση) ούτε τον τρόπο που οι υποδομές και οι φυτεύσεις που αυτό απαιτεί δεν θα επηρεάσουν τον χαρακτήρα της περιοχής Natura. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου για ερημοποίηση.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, στη ΣΜΠΕ «δεν γίνεται αναφορά στις άμεσες, έμμεσες και παραγωγικές επιπτώσεις της διάτρησης και του κατακερματισμού μιας ενιαίας προστατευόμενης περιοχής» από τη δημιουργία 5 τουριστικών χωριών. Ενώ η ΣΜΠΕ «θεωρεί ότι η προστασία και διατήρηση της περιοχής εξαρτάται εν πολλοίς από την εφαρμογή του σχεδίου», ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις τυχόν ανεπιτυχούς λειτουργίας της επένδυσης στην προστατευόμενη περιοχή.

Απάντηση