ΣΕΦ: Και τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να γίνουν μέλη του συνδέσμου

Συνδεσμος εταιρειών φωτοβολταϊκών

Ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με τα φωτοβολταϊκά, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) προχώρησε σε τροποποίηση του Καταστατικού του ώστε να δέχεται ως αρωγά μέλη και φυσικά πρόσωπα, παρέχοντας μάλιστα και εκπροσώπηση των αρωγών με μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.Με βάση το τροποποιημένο Καταστατικό, αρωγοί γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι εταίροι ή δεν επιθυμούν την ένταξή τους στην Εταιρία ως εταίροι και των οποίων η δραστηριότητα και η δράση τους είναι ενισχυτική για την επιδίωξη των σκοπών του ΣΕΦ. Η ετήσια συνδρομή για τα αρωγά μέλη είναι συμβολική (για το 2016 έχει οριστεί για μεν τα φυσικά στα 20 €, για δε τις εταιρίες στα 50 €).

Η φόρμα εγγραφής είναι εδώ.

Απάντηση