Ρεκόρ στις ΑΠΕ

Στόχοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(ΑΠΕ) και άλλων πολιτικών στήριξης των ΑΠΕ, σε 164 χώρες, οδήγησαν το περασμένο έτος την ανάπτυξη της ηλιακής, αιολικής και άλλων τεχνολογιών ΑΠΕ σε εγκαταστάσεις ρεκόρ νέας ισχύος, περίπου 135 GW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ σε 1.712 GW, αύξηση 8,5% από το προηγούμενο έτος. Παρά την αύξηση της παγκόσμιας μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας τα τελευταία χρόνια κατά 1,5% και τη μέση αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, κατά 3%, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) το 2014 ήταν αμετάβλητες σε σχέση με τα επίπεδα του 2013. Για πρώτη φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε χωρίς παράλληλη αύξηση των εκπομπών CO2. Αυτό το ορόσημο «αποσύνδεσης» της οικονομικής ανάπτυξης και των εκπομπών CO2, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ στην Κίνα, καθώς και στις προσπάθειες των χωρών του ΟΟΣΑ για την προώθηση πιο βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι το κλειδί για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη μόνο κατά δύο βαθμούς Κελσίου και την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος», δήλωσε ο πρόεδρος του REN21 Αρθούρος Ζερβός, στο Φόρουμ για την Ενέργεια της Βιέννης, δίνοντας στη δημοσιότητα τη νέα έκθεση. Χάρη στις πολιτικές υποστήριξης των ΑΠΕ, σε ισχύ σήμερα σε τουλάχιστον 145 χώρες (σε σύγκριση με 138 χώρες πέρυσι), η παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές ενέργειας όπως Αιολική, Ηλιακή Φωτοβολταϊκή (PV), και Υδροηλεκτρική, αυξήθηκε κατά 128 GW από το 2013. Στα τέλη του 2014, οι ΑΠΕ κάλυπταν περίπου το 27,7% του παγκόσμιου δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, που κάλυπτε περίπου το 22,8% της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς των Φωτοβολταϊκών αυξήθηκε εντυπωσιακά από το 2004 (3,7 GW) έως το 2014 (177 GW) κατά 48 φορές, ενώ εξ ίσου σημαντική ήταν και η ανάπτυξη στις εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, που αυξήθηκαν κατά περίπου 8 φορές στο ίδιο χρονικό διάστημα, από 48 GW το 2004 σε 370 GW το 2014. Παγκοσμίως οι νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ και ανανεώσιμα καύσιμα (μη συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών άνω των 50 MW) αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το 2013, φθάνοντας τα 270,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών, οι νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ και ανανεώσιμα καύσιμα έφθασαν τα 301 δισεκατομμύρια δολάρια. Παγκοσμίως οι νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ ήταν πάνω από δύο φορές μεγαλύτερες από τις επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, συνεχίζοντας για πέμπτη συνεχή χρονιά, την τάση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να ξεπερνούν τα ορυκτά καύσιμα σε νέες επενδύσεις. Οι επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυξημένες κατά 36% από το 2013, έφθασαν τα 131.3 δις δολάρια και βρέθηκαν για πρώτη φορά τόσο κοντά στο να ξεπεράσουν τις επενδύσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες, οι οποίες ήταν 138.9 δις δολάρια 2014, μόλις κατά 3% αυξημένες σε σχέση με το 2013. Η Κίνα αντιπροσωπεύει το 63% των παγκόσμιων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ Χιλή, Ινδονησία, Κένυα, Μεξικό, Νότια Αφρική και Τουρκία, η κάθε μια επένδυσε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με κριτήριο το ύψος των επενδύσεων οι ηγέτιδες χώρες ήταν η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Πρωτοπόρες χώρες στις επενδύσεις με κριτήριο το ύψος της επένδυσης κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν το Μπουρούντι, η Κένυα, η Ονδούρα, η Ιορδανία και η Ουρουγουάη. Η εξάλειψη των άνω των 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετήσιων επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα και στην πυρηνική ενέργεια, θα είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ. Οι επιδοτήσεις αυτές διαιωνίζουν τις τεχνητά χαμηλές τιμές ενέργειας των πηγών αυτών, ενθαρρύνοντας τη σπατάλη και εμποδίζοντας τον ανταγωνισμό από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Christine Lins, Εκτελεστική Γραμματέας του REN21 δήλωσε: «Η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού θα ενισχύσει την ανάπτυξη και τη χρήση των τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εξάλειψη σε παγκόσμιο επίπεδο των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας, θα καταστήσει σαφές ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η φθηνότερη ενεργειακή επιλογή.” Η απασχόληση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επίσης αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Το 2014, εκτιμάται ότι περίπου 7.700.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εργάστηκαν άμεσα ή έμμεσα στον τομέα. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2014, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, ή το 15% της ανθρωπότητας, εξακολουθούν να στερούνται την πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, περίπου 2,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρές μορφές μαγειρέματος. Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 147 GW, όλη Αφρική έχει μικρότερη εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Γερμανία. Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι διανεμόμενες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη μείωση αυτών των αριθμών, με την παροχή βασικών και παραγωγικών ενεργειακών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Η Έκθεση REN21’s Renewables 2015 Global Status Report, που είναι η 10η ετήσια έκδοση της πλέον συχνά αναφερόμενης έκθεσης για την παγκόσμια αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , τη βιομηχανία και το πολιτικό τοπίο, είναι διαθέσιμη για το κοινό από τις 18 Ιουνίου (στο www.ren21.net/gsr).

Απάντηση