Πώς και ποιους θα ευνοήσει το νέο ΕΣΠΑ

Τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα, αλλά και στοιχεία για την πρόοδο του ΕΣΠΑ παρουσιάζει την Παρασκευή ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης. Ο ελληνικός χάρτης ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014- 2020 που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ποσοστά ενισχύσεων που θα φτάνουν έως και το 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης που την πραγματοποιεί, αλλά και την περιοχή στην οποία θα πραγματοποιείται.

Πρόκειται για ενισχύσεις που θα δοθούν είτε μέσω του νέου ΕΣΠΑ είτε μέσω άλλων διαρθρωτικών ταμείων τα επόμενα χρόνια στις επιχειρήσεις που θα κάνουν επενδύσεις. Και στη νέα περίοδο η Κομισιόν δέχθηκε ότι ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα θα καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και του πληθυσμού της, δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Παρά το γεγονός όμως ότι ευνοούνται όλες οι περιοχές της χώρας, η κατανομή θα γίνει προς όφελος των πλέον μειονεκτικών περιφερειών της με δικαίωμα στην Ελλάδα, εφόσον χρειαστεί, να ζητήσει τροποποίηση του χάρτη τον Ιούνιο του 2016.

Οι ενισχύσεις της νέας περιόδου 2014-2020 είναι μειωμένες σε σύγκριση με τον προηγούμενο χάρτη ενισχύσεων 2007-2013 από 5% έως και 15% ανάλογα με την περιφέρεια. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η οποία έλαβε υπόψη της τα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης, ο χάρτης θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και προσδιορίζει ότι τα ανώτατα επίπεδα ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθούν σε περιφερειακά επενδυτικά έργα που υλοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις σε ενισχυόμενες περιοχές θα κυμαίνονται μεταξύ 10% και 25% του συνολικού κόστους των επενδύσεων, ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή. Για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις τα ποσοστά αυτά αυξάνονται έως και 20% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης αλλά και την περιοχή στην οποία θα δραστηριοποιείται και μπορεί να φτάσουν έως το 45%.

Στον νέο χάρτη, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο, που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ και καλύπτουν το 56,1% του πληθυσμού της Ελλάδας, θα είναι επιλέξιμες για τις υψηλότερες περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις που θα μπορεί να φτάσουν στο 45%. Παράλληλα, επειδή κατά την προηγούμενη περίοδο ακόμα τέσσερις περιοχές της χώρας είχαν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ και για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβασή τους, η Κομισιόν δέχθηκε και οι Περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Δυτικής Μακεδονίας και της Αττικής να συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες μέχρι το 2020 αλλά με σταδιακή μείωση των ποσοστών ενίσχυσης από το 2018, με εξαίρεση τις περιοχές Καστοριάς και Φλώρινας οι οποίες έχουν κοινά χερσαία σύνορα με χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και για τον λόγο αυτόν δικαιούνται να διατηρούν υψηλότερες ενισχύσεις.

Απάντηση