Πρόγραμμα έμμισθης εργασίας «Μηχανικοί στην Πράξη» από την Αλουμίνιον της Ελλάδος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη», από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που έδωσε τη δυνατότητα 12μηνης έμμισθης εργασίας σε 11 Νέους Μηχανικούς.
Με άξονα τη φιλοσοφία κοινωνικής υπευθυνότητας του Ομίλου, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να στηρίξει, να αναδείξει και να ενισχύσει τις προοπτικές ταλαντούχων νέων Μηχανικών για ένταξη στην αγορά εργασίας.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2014 προσελκύοντας περισσότερες από 600 υποψηφιότητες μηχανικών από διάφορες ειδικότητες, από τις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι οποίες αξιολογήθηκαν μέσω μιας σύγχρονης διαδικασίας επιλογής πολλών και απαιτητικών σταδίων. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015, με την τελική επιλογή και την ένταξη 11 Νέων Μηχανικών στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» υλοποιήθηκε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση στην οικονομία, σε συνθήκες υψηλής ανεργίας και ανασφάλειας για τους νέους και το μέλλον τους, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες για συγκεκριμένες δράσεις που στηρίζουν τους νέους, καθώς και την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ φιλοξένησε τους 11 Νέους Μηχανικούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους, σε ανακαινισμένα διαμερίσματα, στον πρότυπο οικισμό του εργοστασίου στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.
Το βασικό κόστος της επένδυσης του προγράμματος ανήλθε σε 211.000 ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα του χαρακτηρίζονται ως πολύ ενθαρρυντικά για τις επαγγελματικές προοπτικές των 11 Νέων Μηχανικών. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενέταξε δύο από τους Νέους Μηχανικούς στο δυναμικό της.
Βασικά αποτελέσματα του προγράμματος:
Πρόσφερε εργασία σε 11 νέους Μηχανικούς για 12 μήνες.
Προσέφερε μία θέση εργασίας αορίστου χρόνου στην ΑτΕ.
Προσέφερε μία θέση εργασίας ορισμένου χρόνου στην ΑτΕ.
Ανέπτυξε την τεχνογνωσία και την εμπειρία όλων των συμμετεχόντων μέσα από την εκπαίδευση και την εμπλοκή τους σε απαιτητικά και σύνθετα έργα σε συνεργασία με τους καλύτερους του κλάδου.
Ανέπτυξε τις προσωπικές δεξιότητες των νέων Μηχανικών μέσω της εναλλαγής θέσεων εργασίας σε πραγματικές συνθήκες, στις κυριότερες λειτουργίες της εταιρίας, σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων.
Πρόσφερε τη δυνατότητα περαιτέρω επαγγελματικής δικτύωσης

Απάντηση