Προτεραιότητες Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου

Προτεραιότητες σχετικά με θέματα ζωτικής σημασίας για τον κλάδο του αλουμινίου προωθεί η ΕΕΑ και αφορούν ενέργειες όπως: το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον», η προώθηση των εταιρειών και των προϊόντων του κλάδου, οι εθνικές προδιαγραφές για δημόσια έργα, ο έλεγχος της αγοράς, το κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία, η υποστήριξη των μικρομεσαίων εταιρειών του κλάδου και τέλος η ανακύκλωση.

1. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον» :  Η ανακαίνιση αποτελεί τα τελευταία χρόνια την κύρια δραστηριότητα στο χώρο της οικοδομής και το πρόγραμμα αποτελεί τη ουσιαστική διέξοδο από την κρίση  για τον κλάδο του αλουμινίου. Η Ε.Ε.Α ήδη έχει κάνει σχετικές προτάσεις στην πολιτεία για καλυτέρευση του προγράμματος και επίσπευση των διαδικασιών.

2. Προώθηση των εταιρειών και των προϊόντων του κλάδου:
Προγραμματίζονται ειδικές δράσεις , (ειδικά σεμινάρια για στελέχη του κλάδου, ενημερωτικές εκδηλώσεις για αρχιτέκτονες/μηχανικούς, έκθεση αλουμινίου, κ.λ.π.) με σκοπό την προώθηση του κλάδου στον κόσμο της οικοδομής αλλά και την επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών.

3. Εθνικές προδιαγραφές  για τα δημόσια έργα: Δυστυχώς δεν εφαρμόζονται  πλήρως οι εθνικές προδιαγραφές για τα δημόσια έργα, ενώ τα έργα που εκτελούνται ειδικότερα από την τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν εφαρμόζονται ενιαίες προδιαγραφές. Η ΕΕΑ θα διερευνήσει το σοβαρό αυτό θέμα και θα καταθέσει σχετικές προτάσεις στην πολιτεία.

4. Εποπτεία αγοράς: Υπάρχουν πληροφορίες και καταγγελίες για διακίνηση προϊόντων από γειτονικές χώρες χωρίς νόμιμα παραστατικά  τα οποία διατίθενται στην εγχώρια αγορά σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τα αντίστοιχα εγχώριας παραγωγής προϊόντα καθώς και είσοδος απομιμητικών  προϊόντων. Αυτό είναι παράνομο και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό. Ήδη έχουν γίνει σχετικές ενημερώσεις των δημοσίων οργανισμών και η ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

5. Επανεξέταση του θέματος «Κόστος Ενέργειας» για την βιομηχανία: Το κόστος ενέργειας τόσο ηλεκτρικής όσο και για το φυσικό αέριο  είναι ένας παράγοντας  που καθιστά τα προϊόντα πρώτης και δεύτερης μεταποίησης μη ανταγωνιστικά  στη διεθνή αγορά. Ήδη η Ε.Ε.Α έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις στα αρμόδια υπουργεία.

6. Υποστήριξη των μικρών εταιρειών του κλάδου: Σε συνεργασία με άλλους κλαδικούς φορείς θα συνεχιστούν οι δράσεις για υποστήριξη των μικρών εταιρειών του κλάδου με ένταξη τους στο νέο ΕΣΠΑ, εκπαίδευση/πιστοποίηση, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, κ.λ.π.

7. Ανακύκλωση και Scrap: Πληροφορίες αναφέρουν για ύπαρξη μαύρης αγοράς στην περισυλλογή και διακίνηση του scrap αλουμινίου από ανεξέλεγκτους «παλιατζήδες με αδήλωτες μάνδρες» που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και στους εθνικούς στόχους ανακύκλωσης. Σε συνάρτηση με το πρόγραμμα «ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΡΑΕΙ» η Ε.Ε.Α θα προωθήσει την έννοια της οργανωμένης ανακύκλωσης των προϊόντων αλουμινίου.

Απάντηση