Παραιτήθηκε ο CEO της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Ο κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος αναλαμβάνει χρέη Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει, ότι παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος για να αναλάβει χρέη Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Για την αντικατάστασή του θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό της Εταιρίας διαδικασίες.

Απάντηση