Πανεπιστήμιο Πειραιά: Τρίτος Κύκλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»

Πανεπιστημιο Πειραια

Τα πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος αποτελούν τους πλέον δυναμικούς τομείς, με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα πεδία αυτά είναι σύνθετα και έχουν ανάγκη από στελέχη με ευρύ προσανατολισμό και σύνθεση γνώσης και εμπειρίας τόσο σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όσο και σε καίριους άλλους τομείς όπως η οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται ο Τρίτος Κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά) (ΦΕΚ 1359/2014, Τεύχος Β).

Η καινοτομικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι εκτείνεται ταυτόχρονα και στους τρεις άξονες που συνθέτουν την ολοκληρωμένη γνώση στην ενέργεια και το περιβάλλον:
* την Τεχνολογία,
* την Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
* τις Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα πρέπει να γίνει έως και τις 21 Φεβρουαρίου.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση