Ομιλος Viohalco: Εργα για μεταφορά ενέργειας με σωλήνες

Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρούσα σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομών – Υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.
Διαβατήριο για τη συμμετοχή της εταιρείας Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρικής της Viohalco, στα μεγάλα ενεργειακά έργα και έργα υποδομής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αποτελεί η ανάθεση από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP AG) της σύμβασης προμήθειας σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, μήκους περίπου 495 χλμ., για το χερσαίο τμήμα του αγωγού στην Ελλάδα.
Η σύμβαση αφορά συνολικά περίπου 270.000 τόνους χαλυβδοσωλήνων, διαμέτρου 48”, και απονεμήθηκε στην ελληνική εταιρεία σε συνεργασία με την ιαπωνική Marubeni-Itochu Steel, έναν εκ των μεγαλύτερων προμηθευτών χάλυβα παγκοσμίως, κατόπιν σχετικού διεθνούς διαγωνισμού. Οι παραδόσεις των σωλήνων αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2016 και να ολοκληρωθούν το 2017.
Θετικές προοπτικές
Η ανάληψη του πολύ σημαντικού αυτού έργου επιβεβαιώνει τη θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου ανάμεσα στους σημαντικότερους προμηθευτές σωλήνων για τον κλάδο της ενέργειας παγκοσμίως. Επιπλέον αυξάνεται σημαντικά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργασιών της, ενισχύοντας έτσι τις θετικές προοπτικές και για τις επόμενες χρήσεις, Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε επενδύσει πάνω από 65 εκατ. ευρώ στη νέα γραμμή παραγωγής σωλήνων υψηλής καταπόνησης για θαλάσσιους και χερσαίους αγωγούς και τώρα ήρθε η ώρα της απόσβεσης.

Δεδομένης της σημασίας, του μεγέθους και της διάρκειας υλοποίησης του αναληφθέντος έργου, ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στις θετικές συνέπειες που αναμένεται να έχει αφενός για την τοπική κοινωνία και οικονομία της Θίσβης Βοιωτίας, όπου βρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας και απασχολούνται 425 άτομα, και αφετέρου στην υψηλή προστιθέμενη αξία που αναμένεται να προσδώσει στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

Παρά τη στάσιμη κατάσταση που επικρατεί διεθνώς στις αγορές ενεργειακών έργων και έργων υποδομής, με την εξαίρεση της Βόρειας Αμερικής, ο όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου πέτυχε να διατηρήσει τη θετική εικόνα των οικονομικών του μεγεθών και για τους εννέα πρώτους μήνες του. Προς αυτή την κατεύθυνση επηρέασαν αφενός έργα που αναλήφθηκαν στο εξωτερικό από τον όμιλο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 και αφετέρου έργα υψηλού περιθωρίου κέρδους που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του 2015.

Ο ενοποιημένος κύκλος κατέγραψε άνοδο της τάξης του 83,3% και διαμορφώθηκε σε 232,7 εκατ. ευρώ από 126,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του oμίλου ανήλθαν στο ύψος των 21,4 εκατ. έναντι 1,2 εκ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 8,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014. Tα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στις 30.9.2015 σε 152,6 εκατ. ευρώ.

Οπως επισημαίνει η διοίκηση, οι προοπτικές για το 2016 διαφαίνονται θετικές και ενισχύονται από την ανάληψη του έργου για τον ΤΑΡ, σε συνδυασμό με τη διολίσθηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, τα ήδη αναληφθέντα έργα και τις επενδύσεις που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί η Σωληνουργεία Κορίνθου, όπως η μονάδα παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW, η μονάδα παραγωγής σωλήνων 24 μέτρων με τη μέθοδο του ERW/HFI και η αναβάθμιση των μονάδων εξωτερικής και εσωτερικής επένδυσης σωλήνων.

Απάντηση