Ξεκίνησε η διαβούλευση για το "Έργο: Αθήνα 2020"

Αθήνα 2020

Τα τελευταία χρόνια, ο δήμος Αθηναίων, έχει αναπτύξει διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού. «Ο διάλογος και η αμφίδρομη επικοινωνία αποδεδειγμένα είναι φορείς καλών αποτελεσμάτων και λειτουργικών ιδεών για ζητήματα της πόλης και της καθημερινότητας μας.
Απόδειξη αυτού, η συζήτηση για τη νέα χρήση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, καθώς και η 1η Διάσκεψη για την Αθήνα, με τη συμμετοχή εκατόν πενήντα ατόμων, από υπουργεία, φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες και μουσεία, με τους οποίους συζητήσαμε για τα φλέγοντα ζητήματα της πόλης» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης.
Τώρα, ο δήμος Αθηναίων, προχωρά σε μια επόμενη και πολύ σημαντική φάση της πρωτοβουλίας αυτής, θέτοντας σε διαβούλευση με τους πολίτες το «Έργο: Αθήνα 2020». Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε στις 29 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Μαρτίου.

Μπορείτε να πάρετε μέρος στο www.developathens.gr/athina2020.
Ο δήμαρχος καλεί όλους, πολίτες και ομάδες πολιτών, φορείς και οργανισμούς, όσοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, να συμμετάσχουν στη διαβούλευση.
Όπως έχει δηλώσει ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, «ο διάλογος με τους δημότες και τους φορείς της πόλης αναβαθμίζεται, τώρα με την επόμενη φάση του «Έργο: Αθήνα». Ενός πολυδιάστατου, αναπτυξιακού προγράμματος του δήμου Αθηναίων».

Απάντηση