Νέο σήμα του ift Rosenheim βραβεύει την ποιότητα των εταιρειών

Το νέο ” επιχειρησιακό σήμα ift” παρέχει μια απλή και διαφοροποιημένη αξιολόγηση των εταιρειών σε σχέση με τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις προϊόντων ift και των συστημάτων διαχείρισης του ift και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κατασκευαστές για διαφημιστικούς σκοπούς. Το σύστημα αξιολόγησης πέντε αστέρων που χρησιμοποιείται για την ετικέτα είναι διεθνούς φήμης και εύκολα κατανοητό για τους καταναλωτές, δημιουργεί εμπιστοσύνη και στηρίζει τις ποιοτικά συνειδητές εταιρείες στην προώθηση των προϊόντων τους.
Μόνο εκείνοι που σκέπτονται πελατοκεντρικά και πράττουν μακρόπνοα, αναπτύσσουν συστηματικά πιθανές δυνάμεις τους, ανιχνεύουν και εξοντώνουν αδυναμίες και κινδύνους, θα ικανοποιήσουν μόνιμα τον έντονο ανταγωνισμό και τις ποικίλες απαιτήσεις της αγοράς. Πρότυπα για τα συστήματα διαχείρισης περιγράφουν τις σύγχρονες και μελλοντικές προσεγγίσεις για την οργάνωση και διαχείριση μιας εταιρείας στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι.
Για να γνωστοποιηθεί αυτό το πλεονέκτημα και στους τελικούς πελάτες, το ift Rosenheim έχει αναπτύξει ένα σήμα για τις εταιρείες. Με τα αστέρια διακρίνονται οι ift-πιστοποιήσεις από τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και τα προϊόντα της εταιρείας. Ένα αστέρι δείχνει ότι υπάρχει τουλάχιστον μία πιστοποίηση προϊόντος της εταιρείας. Ένα δεύτερο υποδεικνύει την ύπαρξη ενός πιστοποιημένου συστήματος ποιοτικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Ένα τρίτο αστέρι αντιπροσωπεύει ένα πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και ένα τέταρτο αστέρι την πιστοποίηση του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001. Με ένα πέμπτο αστέρι απεικονίζεται η πιστοποίηση του συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού της εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001. Αν μια εταιρεία π.χ. έχει μια πιστοποίηση προϊόντος και ένα πιστοποιημένο συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, η εταιρεία θα έχει σήμα με δύο αστέρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και το σύστημα αξιολόγησης, καθώς και τα διαφορετικά πιστοποιημένα προϊόντα και συστήματα διαχείρισης μπορεί ο τελικός καταναλωτής απλά να χρησιμοποιήσετε το QR-code που τον συνδέει με την ιστοσελίδα του ift.
Πιστά με το ift-σύνθημα «Πιστοποιούμε μόνο αυτό που βλέπουμε και είμαστε εξειδικευμένοι.” είναι βασικό για το σήμα πάντα μια τακτική παρακολούθηση από τον οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου του ift Rosenheim.

Απάντηση